Hướng dẫn công nhận sáng kiến theo quy định của điều lệ sáng kiến

Thực hiện Công văn số 6736/UBND-VX ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tham mưu thành lập Hội đồng xét hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tỉnh Vĩnh Long, Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ban hành hướng dẫn công nhận sáng kiến theo khoản 1, Phần V Công văn số 2160/BTĐKT-V.II ngày 11/8/2022 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Nghiên cứu mô hình thích ứng xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh Long

Là tên của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường là đơn vị chủ trì thực hiện và TS. Lê Ngọc Tuấn làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng KH&CN - Sở KH&CN Vĩnh Long tiến hành họp đánh giá nghiệm thu vào sáng ngày 15/11/2022. GS. TS. Nguyễn Kim Lợi, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Biến đổi khí hậu – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Long làm phó Chủ tịch Hội đồng.

Tập huấn “ Xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm địa phương, thực thi quyền sở hữu trí tuệ”

Căn cứ kế hoạch số 54/KH-SKHCN ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long về việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long năm 2022. Ngày 9 tháng 11 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn “ Xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm địa phương, thực thi quyền sở hữu trí tuệ”.

Tập huấn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022-2030

Sáng ngày 10/11/2022, Liên hiệp các Hội KH&KT Vĩnh Long (Liên hiệp Hội) phối hợp với Trường Đại học Cửu Long, Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Thông tin & Truyền thông, tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022”.

Thông báo về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Thực hiện Công văn số 4175/HĐPH ngày 26/10/2022 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2022 và Công văn số 4264/BTP-VP ngày 31/10/2022 của Bộ Tư pháp về Thông báo tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.

Thông báo về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ X-quang chẩn đoán y tế năm 2022

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 và Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TỈNH: “Đánh giá tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long”

Ngày 07/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long” do Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (cơ quan chủ trì), Tiến sĩ Bùi Quang Hùng (chủ nhiệm đề tài)

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TỈNH: “Cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm và cam sành tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long”

Ngày 26 tháng 10 năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đã nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm và cam sành tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long”. Đề tài do Viện cây ăn quả Miền Nam làm cơ quan chủ trì, TS. Lê Quốc Điền làm chủ nhiệm, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ - trường Đại học Cần Thơ làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội thảo tập huấn về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Trong 02 ngày 24-25/10/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long đã tổ chức Hội thảo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng năm 2022. Đại biểu tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Văn Giới – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long; đại diện Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Tân, Mang Thít, Trà Ôn; cùng 136 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thông báo

Tin hoạt động ngành

Khoa học - Công nghệ

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Công nghệ thông tin - CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nghiên cứu - Trao đổi

Thông báo - Thư mời

Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022 Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Thông báo về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước Thông báo về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước
Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022  Công văn số: 1447/SKHCN-TKC về việc hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi "Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Đồng Nai 2022  Thể lệ Cuộc thi Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 Công văn số: 1447/SKHCN-TKC về việc hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi "Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Đồng Nai 2022 Thể lệ Cuộc thi
Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022 Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022 Kế hoạch tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Thông báo về việc tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Thông báo về việc tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thông báo về việc phối hợp tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia năng suất chất lượng Thông báo về việc phối hợp tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Triển khai Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ Triển khai Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững ... Tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững ...
Tuyên truyền Hội Sách trực tuyến chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất Tuyên truyền Hội Sách trực tuyến chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất
Thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022 Thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022
Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2022 Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2022
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc chuyên ngành năng suất chất lượng năm 2022 Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc chuyên ngành năng suất chất lượng năm 2022
Hướng dẫn đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Hướng dẫn đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2022 Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Dự án Thuộc "Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 - 2030", thực hiện năm 2022-2023 Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Dự án Thuộc "Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 - 2030", thực hiện năm 2022-2023
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
<< < 1 2 3 4 > >> 

video