Công bố và chuyển giao kết quả đề tài Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/5/2023, Trường Đại học Tài chính – Marketing phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức công bố Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13/4/2023, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công nhận và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long”, đến dự có lãnh đạo và đại diện các cơ quan: Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân; Thanh tra tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Nội vụ;…

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Giao lưu thể thao Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Vĩnh Long – Thành Phố Cần Thơ

Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5/2023: Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18/5/2014 – 18/5/2023) và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần cho đoàn viên 02 Công đoàn (Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long – TP. Cần Thơ), sáng ngày 20/5/2023, tại Sân vận động tỉnh Vĩnh Long, Công đoàn cơ sở Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long tổ chức giao lưu thể thao với Công đoàn cơ sở Sở KH&CN TP. Cần Thơ.

Hội nghị tập huấn Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), và chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2014 -18/5/2023). Ngày 19/5/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long (Liên hiệp Hội Vĩnh Long) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long tổ chức Hội nghị Tập huấn “Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ” cho 126 cán bộ, hội viên, giảng viên, sinh viên làm công tác nghiên cứu khoa học.

Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện và trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp tham gia dự án tại Vĩnh Long

Ngày 16/5/2023, trong khuôn khổ kết hợp triển khai Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi là Quyết định 776/QĐ-UBND thực hiện Chương trình) và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thuộc Chương trình “Hỗ trợ đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý, kết hợp đánh giá, cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật” Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức Hội thảo.

Công bố và chuyển giao kết quả đề tài Nghiên cứu mô hình đa dạng hóa sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Long

Sáng ngày 17/5/2023, Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ chức công bố Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 13/4/2023, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công nhận và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu mô hình đa dạng hóa sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Long”, đến dự có lãnh đạo các cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; các phòng Ban trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn thực hiện quy chế, quy định quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài không hoàn lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”

Sáng ngày 17/5/2023, tại hội trường Sở Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số văn bản có liên quan về “Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”. Tham dự hội nghị có: TS. Trương Thị Bé Hai – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; ông Thái Văn Tào – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội; ông Nguyễn Văn Lành – Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch & Đầu tư Vĩnh Long – Báo cáo viên; cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ Hội thành viên, đơn vị trực thuộc hệ thống Liên hiệp Hội; Cán bộ, giảng viên các trường Cao đẳng – Đại học, báo Vĩnh Long đến dự và đưa tin.

Hội nghị giao ban "Đánh giá kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023"

Ngày 25/4/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị giao ban "Đánh giá kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023" tại UBND huyện Trà Ôn.

Thông tin cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

Thực hiện thủ tục hành chính về đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo Quyết định 2263/QĐ- UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Thông báo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ liên quan đến tổ chức đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về khoa học và công nghệ năm 2023

Thực hiện theo Công văn số 1121/UBND-KTNV ngày 15/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (DN, HTX, HKD) trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ liên quan đến tổ chức đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về khoa học và công nghệ năm 2023 như sau:

Thông báo

Tin hoạt động ngành

Khoa học - Công nghệ

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Công nghệ thông tin - CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cải Cách Hành Chính

Nghiên cứu - Trao đổi

video