Thông báo

Thông báo về việc tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(05/08/2022 10:16:20)

Thông báo về việc tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 22/4/2022 và thể lệ Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng- Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VII- năm 2022 trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Vĩnh Long

- Công văn số 784/STTTT-BCXBBCVT về việc tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xem toàn văn: Công văn số 784/STTTT-BCXBBCVTKế hoạch số 101-KH/TU