Thông báo

Thông báo về việc phối hợp tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
(05/08/2022 10:13:21)

Thông báo về việc phối hợp tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia năng suất chất lượng

Thực hiện Công văn số 992/TĐC-SMEDEC2 ngày 21/4/2022 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia NSCL. Tại văn bản này, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2 (SMEDEC 2) được Tổng cục giao chủ trì 02 nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn từ 2022-2024: Nhiệm vụ "Nhân rộng áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp" và Nhiệm vụ "Hướng dẫn áp dụng Kaizen, 5S và một số giải pháp thân thiện môi trường của năng suất xanh cho doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Việt Nam".

Phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2 (SMEDEC 2) triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình 1322) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với các nhiệm vụ được phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Nội dung, đối tượng triển khai của Chương trình 1322:

- Hướng dẫn áp dụng MFCA (Kiểm soát chi phí dòng nguyên liệu): cho các Doanh nghiệp vừa và lớn, hoạt động trong lĩnh vực Chế biến thực phẩm, thủy sản, đồ gỗ, may mặc, cơ khí,... trong các khu công nghiệp.

- Hướng dẫn áp dụng kết hợp Kaizen, 5S và các giải pháp Năng suất xanh: cho mọi loại hình doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ gốm sứ, mây tre lá, vải, gỗ, ... Ưu tiên các dioanh nghiệp thuộc làng nghề hoặc hoạt động trong các khu công nghiệp.

2. Kinh phí: hỗ trợ từ nguồn ngân sách. Doanh nghiệp đóng khoản phí cam kết triển khai từ 5 triệu đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và 10 triệu đồng đối với doanh nghiệp vừa và lớn để đảm bảo tham gia thực hiện. Khoản phí sẽ được "Hoàn lại" cho doanh nghiệp sau khi có báo cáo nghiệm thu hoàn thành dự án hoặc doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong những khóa đào tạo kỹ năng cho cán bộ nhân viên.

3. Thời gian triển khai tại 01 doanh nghiệp 6 tháng.

Đây là Chương trình hỗ trợ rất thiết thực cho doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của mình. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan phối hợp tuyên truyền, vận động hướng dẫn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý (nếu có nhu cầu) đăng ký tham gia Chương trình 1322 như đã nêu trên theo mẫu (Đăng ký tham gia chương trình năng suất chất lượng) đính kèm Công văn này.

Phiếu Đăng ký tham gia chương trình năng suất chất lượng vui lòng gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Số 339A khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 02703912777; Email: cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn hoặc qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Vĩnh Long trước ngày 15/5/2022. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi vui lòng liên hệ chúng tôi theo số điện thoại nêu trên.

Xem toàn văn: Công văn số 393/SKHCN-TĐC, Phieu dang ky DA2 (1322), Cam kết của doanh nghiệpGiới thiệu chương trình 1322