Danh bạ CÁN BỘ công chức

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban giám đốc
 Nguyễn Văn TùngGiám đốc0270.3824252098 8908687nvtung.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn GiớiPhó Giám đốc 090 8140115nvgioi.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh PhongPhó Giám đốc 091 3960438ntphong.skhcn@vinhlong.gov.vn
Văn phòng Sở
 Võ Minh TríChánh Văn phòng0270.3823256098 3211373vmtri.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn NôP. Chánh VP0270.3823256 tvno.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thu NgaP. Chánh VP0270.3823256093.9141006nttnga.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn TríChuyên viên0270.3823256 nvtri.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Võ Trúc HàChuyên viên0270.3823256 nvtrucha.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Võ Phụng Thanh TrúcChuyên viên0270.3823256 vpttruc.skhcn@vinhlong.gov.vn
Phòng Thanh tra
 Phạm Văn TâmChánh Thanh tra0270.3821057 tvthanh.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Minh HiềnP. Chánh Ttra0270.3821057 ttmhien.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Phạm Tuấn KhanhThanh tra viên0270.3821057 ptkhanh.skhcn@vinhlong.gov.vn
Phòng Quản lý Công nghệ
 Lý Công DanhP.Trưởng phòng0270.3823159 lcdanh.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Bùi Thị Thùy NgaChuyên viên0270.3823159 bttnga.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Lưu Văn LợiChuyên viên0270.3823159 lvloi.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Lê Tấn ThiệnChuyên viên0270.3823159 nltthien.skhcn@vinhlong.gov.vn
Phòng Quản lý Khoa học
 Đặng Phúc HưngTrưởng phòng0270.3827201 dphung.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị HạnhP.Trưởng phòng0270.3827201 pthanh.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tiệp KhắcChuyên viên0270.3827201 ntkhac.skhcn@vinhlong.gov.vn
 Võ Hoàng NgânChuyên viên0270.3827201 vhngan.skhcn@vinhlong.gov.vn