Chi tiết văn bản

22/2013/TT-BKHCN
26/09/2013
01/06/2014
Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
Thông tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Trần Việt Thanh
Thứ trưởng
202352610495_9VanBanGoc_22.2013.TT.BKHCN.pdf
VĂN BẢN KHÁC