Chi tiết văn bản

126/2021/NĐ-CP
30/12/2021
01/01/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
Nghị định
Chính phủ
Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng Chính phủ
VĂN BẢN KHÁC