Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
26/2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. PDF icon 26-2009-tt-btttt.pdf
80/2007/NĐ-CP 19/05/2007 Nghị định Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Microsoft Office document icon nd80cp.doc
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Microsoft Office document icon nd115_nd_cp.doc

Trang