Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Microsoft Office document icon thong_tu_12_2014_tt_bkhcn.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_tt12.doc
10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Tập tin thong_tu_10_2014_tt_bkhcn.rar
05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” Microsoft Office document icon thong_tu_05_2014_tt_bkhcn.doc, Microsoft Office document icon mau_hop_dong.doc, Microsoft Office document icon mau_bien_ban_thanh_ly_hop_dong.doc
04/2014/TT-BKHCN 08/04/2014 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất Microsoft Office document icon thong_tu_04_2014_tt_bkhcn.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_i_tt04.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_ii_tt_04.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_iii_tt_04.doc
588/QĐ-BKHCN 31/03/2014 Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ PDF icon 588-qd-bkhcn.pdf
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ PDF icon 11_2014_nd_cp.pdf
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. PDF icon 08-nd.pdf
2075/QĐ-TTg 08/11/2013 Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 PDF icon 2075.2013.qd_ttg.pdf
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ Microsoft Office document icon luat_khcn.doc
24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Microsoft Office document icon 24-2011-tt-btttt.doc

Trang