Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
740/QĐ-UBND 17/04/2018 Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long PDF icon Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ
673/QĐ-UBND 06/04/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” PDF icon Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
17/2017/BKHCN 29/12/2017 Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 PDF icon QL Chương trình TS trí tuệ 2016-2020
142/2017/TT-BTC 29/12/2017 Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm PDF icon Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ...
119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa PDF icon 119_2017_nd-cp.pdf
187/QĐ-SKHCN 09/10/2017 Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long PDF icon Phân công BGĐ Sở KH&CN
186/QĐ-SKHCN 09/10/2017 Về ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ PDF icon Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
90/2017/TT-BTC 30/08/2017 Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập PDF icon Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
11/2017/TT-BKHCN 11/08/2017 Quy định quản lý thực hiện đề án thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN PDF icon 11/2017/TT-BKHCN Quy định quản lý thực hiện đề án thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN
152/QĐ-SKHCN 10/08/2017 Phê duyệt định mức chi trả nhuận bút, thù lao ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long PDF icon Phê duyệt định mức chi trả nhuận bút, thù lao ấn phẩm thông tin và trang tin điện tử Sở KH&CN Vĩnh Long

Trang