Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
112/QĐ-UBND 15/01/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long PDF icon 112/QĐ-UBND về TTHC Sở KH&CN Vĩnh Long
154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành PDF icon Nghị định 154/2018/NĐ-CP
2173/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long PDF icon 2173/QĐ-UBND
12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018 Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. PDF icon Thông tư 12/2018/TT-BKHCN
1604/QĐ-UBND 26/07/2018 Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long PDF icon TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015
08/2018/TT-BKHCN 15/06/2018 Sửa đổi Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu PDF icon thong-tu-08-2018-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-15-2015-do-luong-chat-luong-xang-dau.pdf
70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước PDF icon Nghị định 70/2018/NĐ-CP
04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia PDF icon tt04-2018-bkhcn.pdf
03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ PDF icon tt03-2018-bkhcn.pdf
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính PDF icon Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Trang