Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2173/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long PDF icon 2173/QĐ-UBND
1604/QĐ-UBND 26/07/2018 Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long PDF icon TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015
08/2018/TT-BKHCN 15/06/2018 Sửa đổi Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu PDF icon thong-tu-08-2018-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-15-2015-do-luong-chat-luong-xang-dau.pdf
70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước PDF icon Nghị định 70/2018/NĐ-CP
04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia PDF icon tt04-2018-bkhcn.pdf
03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ PDF icon tt03-2018-bkhcn.pdf
740/QĐ-UBND 17/04/2018 Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long PDF icon Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ
673/QĐ-UBND 06/04/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” PDF icon Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
17/2017/BKHCN 29/12/2017 Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 PDF icon QL Chương trình TS trí tuệ 2016-2020
142/2017/TT-BTC 29/12/2017 Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm PDF icon Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

Trang