Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1604/QĐ-UBND 26/07/2018 Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long PDF icon TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015
08/2018/TT-BKHCN 15/06/2018 Sửa đổi Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu PDF icon thong-tu-08-2018-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-15-2015-do-luong-chat-luong-xang-dau.pdf
04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia PDF icon tt04-2018-bkhcn.pdf
03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ PDF icon tt03-2018-bkhcn.pdf
740/QĐ-UBND 17/04/2018 Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long PDF icon Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ
673/QĐ-UBND 06/04/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” PDF icon Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
17/2017/BKHCN 29/12/2017 Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 PDF icon QL Chương trình TS trí tuệ 2016-2020
142/2017/TT-BTC 29/12/2017 Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm PDF icon Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ...
119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa PDF icon 119_2017_nd-cp.pdf
187/QĐ-SKHCN 09/10/2017 Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long PDF icon Phân công BGĐ Sở KH&CN

Trang