Tin phục vụ lãnh đạo

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 19/2014
Đăng bài trieuuyen T2, 01/12/2014 - 03:59

TRONG SỐ NÀY:

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. Điều chỉnh, nhưng không hạ “chuẩn” tiêu chí nông thôn mới

2. Khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 18/2014
Đăng bài trieuuyen T2, 13/10/2014 - 16:14

TRONG SỐ NÀY:

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. Kỷ niệm ngày tiêu chuẩn thế giới

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 17/2014
Đăng bài trieuuyen T2, 13/10/2014 - 16:03

TRONG SỐ NÀY:

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. Thành lập Học viện Khoa học và Công nghệ

2. Thực hiện chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 16/2014
Đăng bài trieuuyen T5, 11/09/2014 - 16:15

TRONG SỐ NÀY:

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. Sẽ truy tố nếu sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

2. Thực hiện chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản từ 25/8

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 15/2014
Đăng bài trieuuyen T5, 11/09/2014 - 16:05

TRONG SỐ NÀY:

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. Xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước 4 cấp

Tin Chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 14/2014
Đăng bài trieuuyen T4, 06/08/2014 - 10:53

TRONG SỐ NÀY:

1. Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

2. Thông tư 20/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Tin Chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 13/2014
Đăng bài trieuuyen T4, 06/08/2014 - 10:52

TRONG SỐ NÀY:

1. Quyết định 1069/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

2. Nhiều hỗ trợ thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Bản tin phục vụ lãnh đạo số 10/2014
Đăng bài lmphuong T6, 18/07/2014 - 15:37

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

1. “Giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng
dụng công nghệ cao”

Trang