Tin phục vụ lãnh đạo

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 15/2015
Đăng bài trieuuyen T4, 30/09/2015 - 08:48

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Thương mại hóa các sản phẩm công nghệ đặc trưng của địa phương

Thêm 3 hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 14/2015
Đăng bài trieuuyen T2, 07/09/2015 - 08:09

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Thương mại hóa các sản phẩm công nghệ đặc trưng của địa phương

Thêm nhiều chính sách KHCN mới

Chăn nuôi quy mô lớn gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 13/2015
Đăng bài trieuuyen T2, 07/09/2015 - 08:04

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Quy định về định mức chi phí bảo quản hạt giống lúa dự trữ quốc gia

Quản lý an toàn chất thải nguy hại

Phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 12/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 14/08/2015 - 07:15

 TRONG SỐ NÀY

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 11/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 14/08/2015 - 06:57

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Thêm nhiều chính sách KHCN mới

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 15 - 60 tuổi

Tái sử dụng bao bì sản phẩm bị coi là vi phạm quyền SHCN

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 10/2015
Đăng bài trieuuyen T2, 06/07/2015 - 09:07

 

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 9/2015
Đăng bài trieuuyen T2, 06/07/2015 - 08:56

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Đến 2020, thương hiệu gạo Việt Nam được bảo hộ tại 50 quốc gia

Không tăng biên chế giáo viên mầm non ở các KCN

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 8/2015
Đăng bài trieuuyen T4, 27/05/2015 - 08:48

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VI năm 2015

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 7/2015
Đăng bài trieuuyen T4, 27/05/2015 - 08:42

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Khai hoang, cải tạo đất trồng lúa được hỗ trợ đến 10 triệu đồng/ha

Bản tin chọn lọc phục vũ Lãnh đạo số 6/2015
Đăng bài trieuuyen T7, 25/04/2015 - 08:40

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Phát động chương trình "Tháng hưởng ứng ngày SHTT Thế giới 26/4"

Hỗ trợ thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp

Trang