Tin phục vụ lãnh đạo

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 18/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 06/11/2015 - 04:16

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Hội nghị toàn quốc về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 17/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 06/11/2015 - 04:14

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

Khuyến khích cán bộ khoa học trẻ đến làm việc tại vùng dân tộc
thiểu số

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 24/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 25/12/2015 - 09:32

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Tăng cường kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Bộ trưởng Nguyễn Quân ký hiệp định cấp chính phủ với Đức về hợp tác KH&CN

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 23/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 25/12/2015 - 09:30

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Đinh hướng phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2016 - 2020

Đến năm 2020 sẽ có 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 23/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 25/12/2015 - 09:29

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Đinh hướng phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2016 - 2020

Đến năm 2020 sẽ có 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 22/2015
Đăng bài trieuuyen T5, 03/12/2015 - 09:12

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điểm mới trong xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KHCN

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 21/2015
Đăng bài trieuuyen T5, 03/12/2015 - 08:47

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 20/2015
Đăng bài trieuuyen T5, 03/12/2015 - 08:42

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2016

Ưu đãi sản xuất chíp sinh học phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 19/2015
Đăng bài trieuuyen T5, 03/12/2015 - 07:46

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp khu vực Nam Bộ”

Phân bổ và sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 16/2015
Đăng bài trieuuyen T4, 30/09/2015 - 08:55

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng

Tổng kết Thập niên chất lượng lần thứ 2 và Chương trình Quốc gia năng suất chất lượng

Trang