Tin hoạt động ngành

Kiểm định cân định kỳ tại các chợ xã trên địa bàn huyện Vũng Liêm
Người viết trieuuyen T6, 23/12/2016 - 02:55

Thực hiện kế hoạch số: 97/KH-PKT&HT được UBND Huyện Vũng Liêm phê duyệt ngày 23/02/2016 V/v kiểm định cân tại các chợ xã trên địa bàn huyện Vũng Liêm, từ ngày 05/12/2016 đến ngày 16/12/2016.

Họp tuyển chọn đề tài "Nghiên cứu, đề xuất quy trình chẩn đoán, phòng và trị bệnh cá điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi trong bè ở tỉnh Vĩnh Long"
Người viết phicong T2, 05/12/2016 - 06:18

Ngày 1/12/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Vĩnh Long đã tổ chức buổi họp tuyển chọn đề tài "Nghiên cứu, đề xuất quy trình chẩn đoán, phòng và trị bệnh cá điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi trong bè ở tỉnh Vĩnh Long", do PGS.TS Đặng Thị Hoàng Oanh - Trường Đại

Tỉnh Vĩnh Long triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"
Người viết trieuuyen T5, 10/11/2016 - 03:18

Thực hiện Chương trình công tác tuyên truyền biển, đảo của Tỉnh Vĩnh Long năm 2016, từ ngày 11/11 – 15/11/2016, Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và

Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Người viết trieuuyen T5, 10/11/2016 - 03:00

Ngày 01/9/2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia có sử dụng ngân sách nhà nước 

Thực hiện Đề án Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
Người viết trieuuyen T5, 10/11/2016 - 02:55

Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ (Puplic Private Partnership - viết tắt là PPP)” thực hiện nhiệm vụ khoa

Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Người viết trieuuyen T5, 10/11/2016 - 02:42

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Người viết trieuuyen T4, 09/11/2016 - 03:04
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 05-NQ/TU, ngày 26/7/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
Người viết trieuuyen T4, 09/11/2016 - 02:22
Quyết định Ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Người viết trieuuyen T4, 09/11/2016 - 02:13
Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN quy định “Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia”
Người viết trieuuyen T2, 31/10/2016 - 07:45

“Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia” là nội dung của thông tư số 14/2016/TT-BKHCN vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30/6/2016

Trang