Tin hoạt động ngành

Tập huấn cán bộ quản lý điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ
Đăng bài thanhsang T6, 04/03/2016 - 09:23

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 03-04/03/2016, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia quản lý

Kiểm tra thực tế đề tài nghiên cứu khoa học tại huyện Long Hồ và Bình Tân
Đăng bài thanhsang T3, 02/02/2016 - 03:32

Nhằm khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, ngày 29/01/2016, đoàn kiểm tra thực tế do ông Vũ Thanh Tâm - Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra thực tế đề t

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long năm 2016
Đăng bài thanhsang T5, 21/01/2016 - 03:21

Chiều ngày 20/01/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) trong đơn vị.

Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư 15/2015/TT-BKHCN “quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu”
Đăng bài trieuuyen T4, 20/01/2016 - 04:01

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CCTCĐLCL ngày 02/12/2015 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), sáng ngày 07,08/01/2016, Chi cục TCĐLCL tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN “Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu điều tra bổ sung, xây dựng bản đồ dược liệu, bảo tồn tài nguyên nguồn cây thuốc nam bản địa tỉnh Vĩnh Long"
Đăng bài thanhsang T6, 08/01/2016 - 03:11

Ngày 30/12/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu điều tra bổ sung, xây dựng bản đồ dược liệu, bảo tồn tài nguyên nguồn cây thuố

Tập huấn người dân điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài thanhsang T5, 17/12/2015 - 02:09

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, sáng ngày 16/12/2015, Phòng Công thương huyện Bình Tân, Uỷ ban nhân dân xã Tân Quới phối hợp với Trung tâm Tin học và Thô

Tập huấn kỹ năng viết tin, bài và đăng tải lên Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Đăng bài bientap T5, 05/11/2015 - 03:31

Nhằm nâng cao chất lượng Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long, sáng ngày 05/11/2015, Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Vĩnh Long tổ chức tập huấn “Kỹ năng viết tin, bài và đăng tải lên Cổng thông tin Sở KH&CN Vĩnh Long (sau

Tập huấn cán bộ quản lý điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài thanhsang T6, 30/10/2015 - 11:18

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 27 đến 30/10/2015, Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ (KHCN) Vĩnh Long tổ chức tập huấn cho 02 nhóm cán bộ tham gia quản lý

Hội thảo quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm Hàn Quốc về Công nghệ thông tin không gian địa lý 2015
Đăng bài thanhsang T6, 23/10/2015 - 02:34

Sáng ngày 22/10/2015, tại số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Đất đai, Thông tin Không gian địa lý Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm Hàn Quốc

Tập huấn cán bộ quản lý điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài thanhsang T5, 03/09/2015 - 04:55

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 03 đến 04/9/2015, Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ (KHCN) Vĩnh Long tổ chức tập huấn cho 24 cán bộ tham gia quản lý điểm c

Trang