Tin hoạt động ngành

Hoàn thành lớp tập huấn “Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế”
Người viết trieuuyen T2, 27/06/2016 - 08:36

Vừa qua, Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TC-ĐL-CL) phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TC-ĐL-CL thuộc Tổng cục TC-ĐL-CL tổ chức lớp tập huấn  “Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế” cho các cán bộ thuộc  Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Đồng Nai, Trung tâm K

Hội thảo “Chất lượng nguồn lao động ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”
Người viết trieuuyen T4, 08/06/2016 - 01:00

“Chất lượng nguồn lao động ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030” là chủ đề của Hội thảo thuộc đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long” do TS.NCV Vũ Hồng Hạnh làm chủ nhiệm, Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam bộ ch

Kiểm định cân định kỳ tại các chợ trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long
Người viết trieuuyen T5, 26/05/2016 - 00:56

Thực hiện kế hoạch số: 93/KH-PKT v/v kiểm định, kiểm tra phương tiện đo lường năm 2016 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, từ ngày 03/05/2016 đến ngày 20/05/2016, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long phối hợp với phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Long thành lập đoàn kiểm định định

Quyết định số 991/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực KH&CN đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Người viết trieuuyen T6, 20/05/2016 - 01:46

Ngày 10/5/2016, Bộ Tài chính ban bành Quyết định số 991/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực KH&CN đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ
Người viết trieuuyen T5, 21/04/2016 - 03:50

Ngày 11 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV  hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Người viết trieuuyen T5, 21/04/2016 - 03:42

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hội nghị sơ kết hoạt động Khoa học công nghệ cấp huyện quí I/2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí II/2016
Người viết trieuuyen T6, 15/04/2016 - 09:12

Ngày 12/04/2016, tại UBND huyện  Trà Ôn,  Sở khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Trà Ôn  tổ chức  hội  nghị  sơ kết hoạt động  khoa học và công nghệ quí I năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí II/20016.

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long”
Người viết trieuuyen T6, 25/03/2016 - 01:51

Chiều ngày 18/3/2016, tại hội trường Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công Nghệ tỉnh Vĩnh Long, hội thảo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long đã được tổ chức.

Hội thảo “Đánh giá hiệu quả các mô hình khí sinh học ở tỉnh Vĩnh Long”
Người viết trieuuyen T6, 25/03/2016 - 01:48

Nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng năng lượng khí sinh học trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ngày 17/3/2016, tại hội trường Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiệu quả các mô hình khí sinh học ở tỉnh Vĩnh Long”.

Hội nghi giao ban tổng kết hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện năm 2015
Người viết trieuuyen T6, 22/01/2016 - 09:01

Ngày 21/01/2016, tại hội trường UBND thành phố Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức Hội nghị giao ban Tổng kết hoạt động khoa học - công nghệ cấp  h

Trang