Tin hoạt động ngành

Hội thảo quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm Hàn Quốc về Công nghệ thông tin không gian địa lý 2015
Đăng bài thanhsang T6, 23/10/2015 - 02:34

Sáng ngày 22/10/2015, tại số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Đất đai, Thông tin Không gian địa lý Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm Hàn Quốc

Tập huấn cán bộ quản lý điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài thanhsang T5, 03/09/2015 - 04:55

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 03 đến 04/9/2015, Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ (KHCN) Vĩnh Long tổ chức tập huấn cho 24 cán bộ tham gia quản lý điểm c

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức nghiệm thu đề tài/dự án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Đăng bài thanhsang T3, 01/09/2015 - 02:52

Chiều ngày 31/8/2015, Hội đồng nghiệm thu đề tài/dự án cấp cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức nghiệm thu đề tài Xây dựng trang thông tin KH&CN tỉnh Vĩnh Long và dự án Ứng dụng công cụ 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) v

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long triển khai, quán triệt văn bản mới
Đăng bài thanhsang T3, 01/09/2015 - 02:47

Sáng ngày 31/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản mới cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Đăng bài thanhsang T5, 13/08/2015 - 03:27

Nhằm tổng kết, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, chiều ngày 12/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hộ

Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đăng bài trieuuyen T5, 01/02/2018 - 02:55

Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 76/QĐ-TTg ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Theo đó, có 17 đơn  vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại Điều 1 gồm:

Hội thảo Quốc tế: “Nông nghiệp thông minh-Cơ hội và thách thức với nông nghiệp Việt Nam”
Đăng bài trieuuyen T4, 31/01/2018 - 07:54

“Nông nghiệp thông minh - Cơ hội và thách thức với nông nghiệp Việt Nam” là tên của Hội thảo quốc tế nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác về đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Việt Nam và Australia do Bộ KH&CN phối

Kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL và kỷ niệm 17 năm ngày Đo lường Việt nam
Đăng bài trieuuyen T4, 17/01/2018 - 02:29

 Cách đây vừa tròn 68 năm, ngày 20/1/1950, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang trong giai đoạn gay go, ác liệt, Hồ Chủ tịch đã ký Sắc lệnh 8/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo Hệ mét.

Bốn trụ cột lớn cần đổi mới, ba đột phá cần tập trung và năm lưu ý cần rà soát
Đăng bài trieuuyen T6, 12/01/2018 - 09:12

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Thủ tướng nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học & Công nghệ (KH&CN) năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Bộ KH&CN tổ chức ngày 9/1/2017 tại Hà Nội.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Đăng bài trieuuyen T6, 05/01/2018 - 08:48

Đó là nội dung của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 1/11/2017. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện ph

Trang