Tin hoạt động ngành

Họp giao ban hoạt động khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Người viết trieuuyen T3, 19/07/2016 - 02:26

Ngày 14/7/2016, tại UBND huyện Tam Bình,  Sở khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Tam Bình tổ chức họp giao ban hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Hội thảo khoa học: "Báo cáo kết quả thực hiện mô hình của Doanh nghiệp thí điểm và giải pháp áp dụng đại trà mô hình tổng hợp đồng bộ về quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hóa ứng xử trong các doanh nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Long"
Người viết trieuuyen T5, 14/07/2016 - 00:34

Trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long" do TS.GVC Đoàn Nam Hương - Liên hiệp khoa học Doanh nhân Việt Nam làm chủ nhiệm, ngày 8/7/

Kiểm định cân định kỳ tháng 6 tại 2 Huyện Tam Bình và Long Hồ
Người viết trieuuyen T5, 07/07/2016 - 03:30

Thực hiện kế hoạch số: 17/KH-PKT&HT v/v kiểm định định kỳ phương tiện đo lường năm 2016 trên địa bàn Huyện Tam Bình, từ ngày 14/06/2016 đến ngày 24/06/2016 và kế hoạch số: 03/KH-KTHT v/v kiểm định định kỳ phương tiện đo lường năm 2016 trên địa bàn Huyện Long Hồ

Hội thảo Khoa học "Dự báo chỉ tiêu, định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng năng suất của tỉnh Vĩnh Long"
Người viết trieuuyen T2, 27/06/2016 - 08:45

"Dự báo chỉ tiêu, định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng năng suất của tỉnh Vĩnh Long” là chủ đề của Hội thảo thuộc đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu, tính toán, đánh giá các chỉ tiêu năng suất và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất của tỉnh Vĩnh Long”  do Ths.

Hoàn thành lớp tập huấn “Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế”
Người viết trieuuyen T2, 27/06/2016 - 08:36

Vừa qua, Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TC-ĐL-CL) phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TC-ĐL-CL thuộc Tổng cục TC-ĐL-CL tổ chức lớp tập huấn  “Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế” cho các cán bộ thuộc  Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Đồng Nai, Trung tâm K

Hội thảo “Chất lượng nguồn lao động ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”
Người viết trieuuyen T4, 08/06/2016 - 01:00

“Chất lượng nguồn lao động ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030” là chủ đề của Hội thảo thuộc đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long” do TS.NCV Vũ Hồng Hạnh làm chủ nhiệm, Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam bộ ch

Kiểm định cân định kỳ tại các chợ trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long
Người viết trieuuyen T5, 26/05/2016 - 00:56

Thực hiện kế hoạch số: 93/KH-PKT v/v kiểm định, kiểm tra phương tiện đo lường năm 2016 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, từ ngày 03/05/2016 đến ngày 20/05/2016, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long phối hợp với phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Long thành lập đoàn kiểm định định

Quyết định số 991/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực KH&CN đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Người viết trieuuyen T6, 20/05/2016 - 01:46

Ngày 10/5/2016, Bộ Tài chính ban bành Quyết định số 991/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực KH&CN đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ
Người viết trieuuyen T5, 21/04/2016 - 03:50

Ngày 11 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV  hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Người viết trieuuyen T5, 21/04/2016 - 03:42

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trang