Tin hoạt động ngành

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ sơ kết 06 tháng đầu năm 2016
Đăng bài thanhsang T2, 11/07/2016 - 03:10

Sáng ngày 08/7/2016, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016, ông Trương Quốc Thạnh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Giám đốc Trun

Tập huấn cán bộ quản lý điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ
Đăng bài thanhsang T2, 11/07/2016 - 03:08

Từ ngày 05-08/7/2016, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia quản lý điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục trái bưởi ở tỉnh Vĩnh Long”
Đăng bài thanhsang T2, 27/06/2016 - 08:37

Ngày 24/6/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục trái bưởi ở tỉnh Vĩnh Long” do tiến sĩ

Họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Đăng bài thanhsang T4, 15/06/2016 - 07:57

Sáng ngày 15/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học "Giải pháp phát triển bền vững kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng ĐBS

Hội thảo “Xây dựng nhãn hiệu, quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Bình Minh”
Đăng bài thanhsang T6, 10/06/2016 - 09:03

Nhằm quản lý, sử dụng và phát triển Chỉ dẫn địa lý "Bình Minh" dùng cho sản phẩm bưởi Năm Roi đạt hiệu quả, sáng ngày 10/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Bình Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&amp

Tập huấn người dân điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2016
Đăng bài thanhsang T6, 10/06/2016 - 08:59

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 03 đến 09/6/2016, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức tập huấn kỹ năng khai thác

Hội nghị tập huấn hướng dẫn Thông tư 21/2014/TT-BKHCN
Đăng bài thanhsang T5, 26/05/2016 - 09:41

Ngày 25/05/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) “Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn”, ông Nguyễn Vă

Hội thảo khoa học: “Cơ chế chính sách, các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long”
Đăng bài trieuuyen T6, 13/05/2016 - 01:36

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long” do TS.

Hội nghị tập huấn xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ năm 2016
Đăng bài thanhsang T6, 22/04/2016 - 04:02

Ngày 22/04/2016, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn “Xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ năm 2016”, ông La Văn Năm - Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Tập huấn cán bộ quản lý điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2016
Đăng bài thanhsang T5, 07/04/2016 - 08:33

Từ ngày 06-07/04/2016, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia quản lý 07 điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trang