Tin hoạt động ngành

Hội thảo quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm Hàn Quốc về Công nghệ thông tin không gian địa lý 2015
Người viết thanhsang T6, 23/10/2015 - 02:34

Sáng ngày 22/10/2015, tại số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Đất đai, Thông tin Không gian địa lý Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm Hàn Quốc

Tập huấn cán bộ quản lý điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Người viết thanhsang T5, 03/09/2015 - 04:55

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 03 đến 04/9/2015, Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ (KHCN) Vĩnh Long tổ chức tập huấn cho 24 cán bộ tham gia quản lý điểm c

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức nghiệm thu đề tài/dự án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Người viết thanhsang T3, 01/09/2015 - 02:52

Chiều ngày 31/8/2015, Hội đồng nghiệm thu đề tài/dự án cấp cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức nghiệm thu đề tài Xây dựng trang thông tin KH&CN tỉnh Vĩnh Long và dự án Ứng dụng công cụ 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) v

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long triển khai, quán triệt văn bản mới
Người viết thanhsang T3, 01/09/2015 - 02:47

Sáng ngày 31/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản mới cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Người viết thanhsang T5, 13/08/2015 - 03:27

Nhằm tổng kết, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, chiều ngày 12/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hộ

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2017: Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn
Người viết trieuuyen T4, 04/10/2017 - 08:50

Nhằm đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh những nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, năm 1970 theo sáng kiến của Ông Faruk Sunter - Chủ tịch Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chọn ngày 14/10

Tập huấn nghiệp vụ Thống kê Khoa học và Công nghệ năm 2017
Người viết trieuuyen T4, 04/10/2017 - 08:49

Nhằm nâng cao năng lực tổ chức và thực hiện công tác thống kê Khoa học & Công nghệ (KH&CN) của các Sở KH&CN, vừa qua, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ Thống kê KH&CN” cho hơn 100 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ thống kê KH&CN tại c

Tập huấn Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp
Người viết trieuuyen T3, 03/10/2017 - 07:30

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng phối hợp giữa các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Ngày 27/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn về  “Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp”.

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 4 năm 2017 - 2018
Người viết trieuuyen T6, 08/09/2017 - 08:56

Là nội dung quyết định số 1775/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngày 11/8/2017

Tập huấn Nâng cao kiến thức sở hữu trí tuệ cho các Sở KH&CN
Người viết trieuuyen T3, 05/09/2017 - 00:55

Nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ (SHTT) ở các sở KH&CN trên phạm vi cả nước, góp phần phục vụ công tác quản lý, phục vụ doanh nghiệp, người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và chủ trương của Cục SHTT.

Trang