Tin hoạt động ngành

Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN quy định “Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia”
Người viết trieuuyen T2, 31/10/2016 - 07:45

“Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia” là nội dung của thông tư số 14/2016/TT-BKHCN vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30/6/2016

Tập huấn: “Khai thác thông tin Khoa học Công nghệ phục vụ quản lý”
Người viết trieuuyen T4, 26/10/2016 - 02:40

Trong 4 ngày từ 18 – 21/10/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh,Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức lớp tập huấn :”Khai thác Thông tin KH&CN phục vụ quản lý”

Nghiệm thu dự án nghiên cứu khoa học: “Ứng dụng thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời trong sấy nông sản ở tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 1)”
Người viết trieuuyen T2, 17/10/2016 - 09:02

Ngày 14/10/2016, tại hội trường sở KH&CN Vĩnh Long, Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu dứ án: “Ứng dụng thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời trong sấy nông sản ở tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 1)” do ông Huỳnh Kim Tước và Ths Vũ Ngọc Tú đồng chủ nhiệm dự án,

Nghiệm thu dự án nghiên cứu khoa học: “Xây dựng mô hình cơ giới hóa sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long”
Người viết trieuuyen T2, 17/10/2016 - 08:59

“Xây dựng mô hình cơ giới hóa sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long” là tên của dự án do TS. Hoàng Bắc Quốc và Ths. Nguyễn Văn Liêm đồng chủ nhiệm vừa được Hội đồng Khoa học nghiệm thu ngày 10/10/2016 tại Hội trường Sở KHCN Vĩnh Long.

Nghiên cứu, tính toán, đánh giá các chỉ tiêu năng suất và đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất của Vĩnh Long
Người viết phicong T6, 14/10/2016 - 08:59

Ngày 12/10/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) đã tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, tính toán, đánh giá các chỉ tiêu năng suất và đề xuất các giải pháp nâng cao năng

Hội thảo "Thực hiện và giải pháp cho việc bảo hộ, khai thác và phát triển thương hiệu đối với các đặc sản địa phương khu vực phía Nam"
Người viết trieuuyen T2, 03/10/2016 - 03:14

Ngày 29/9/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo “Thực tiễn và giải pháp cho việc bảo hộ, khai thác và phát triển thương hiệu đối với đặc sản địa phương khu vực phía Nam”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học: “Nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long”
Người viết trieuuyen T3, 27/09/2016 - 08:35

“Nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long” là tên của đề tài nghiên cứu khoa học vừa được Hội đồng Khoa học nghiệm thu ngày 19/6/2016 tại Hội trường

Họp giao ban hoạt động khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Người viết trieuuyen T3, 19/07/2016 - 02:26

Ngày 14/7/2016, tại UBND huyện Tam Bình,  Sở khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Tam Bình tổ chức họp giao ban hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Hội thảo khoa học: "Báo cáo kết quả thực hiện mô hình của Doanh nghiệp thí điểm và giải pháp áp dụng đại trà mô hình tổng hợp đồng bộ về quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hóa ứng xử trong các doanh nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Long"
Người viết trieuuyen T5, 14/07/2016 - 00:34

Trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long" do TS.GVC Đoàn Nam Hương - Liên hiệp khoa học Doanh nhân Việt Nam làm chủ nhiệm, ngày 8/7/

Kiểm định cân định kỳ tháng 6 tại 2 Huyện Tam Bình và Long Hồ
Người viết trieuuyen T5, 07/07/2016 - 03:30

Thực hiện kế hoạch số: 17/KH-PKT&HT v/v kiểm định định kỳ phương tiện đo lường năm 2016 trên địa bàn Huyện Tam Bình, từ ngày 14/06/2016 đến ngày 24/06/2016 và kế hoạch số: 03/KH-KTHT v/v kiểm định định kỳ phương tiện đo lường năm 2016 trên địa bàn Huyện Long Hồ

Trang