Tin hoạt động ngành

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ
Người viết trieuuyen T5, 27/07/2017 - 03:14

“Quy định về xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ” là nội dung của Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN

Hội nghị sơ kết hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện 6 tháng đầu năm 2017
Người viết trieuuyen T6, 14/07/2017 - 08:27

Ngày 13/7/2017 tại UBND huyện Bình Tân, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/ thành phố (gọi tắt là cấp huyện) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Người viết trieuuyen T6, 14/07/2017 - 08:20

Trong năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng huy động mọi nguồn lực, cố gắng, nổ lực đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đóng góp

THÔNG TƯ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
Người viết trieuuyen T3, 13/06/2017 - 07:20
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tập bắn súng K54 phục vụ công tác huấn luyện quân sự tỉnh Vĩnh Long
Người viết trieuuyen T4, 19/04/2017 - 08:48

Là tên của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do ThS. Lê Ngọc Bảo làm chủ nhiệm, vừa được nghiệm thu ngày 13/4/2017 tại hội trường Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long.

Hội nghị giao ban "Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2016"
Người viết trieuuyen T5, 13/04/2017 - 02:56

Ngày  5/4/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long đã diễn ra Hội nghị  giao ban Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp  huyện năm 2016 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 – Kết quả hoạt động Quý I – Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang tươi và chế biến đa dạng sản phẩm từ khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long
Người viết trieuuyen T2, 10/04/2017 - 03:48

Đó là tên của Hội thảo trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học  cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ và trường Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức ngày 4/4/2017 tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN. Đề tài do TS.

Nghiệm thu đề tài :“Nghiên cứu mô phỏng và đánh giá độ tin cậy của một số công trình xây dựng tại tỉnh Vĩnh Long”
Người viết trieuuyen T4, 05/04/2017 - 03:00

Ngày 30/3/2017 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh:“Nghiên cứu mô phỏng và đánh giá độ tin cậy của một số công trình xây dựng tại tỉnh Vĩnh Long” do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoài Sơn làm chủ nhiệm,Trường Đại học Cửu Long l

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: "Tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long"
Người viết trieuuyen T6, 31/03/2017 - 02:49

“Tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long” là tên của đề tài nghiên cứu khoa học vừa được Hội đồng nghiệm thu ngày 29/3/2017 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

Chuyển giao, ứng dụng bộ công cụ đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long
Người viết trieuuyen T3, 28/03/2017 - 08:16

Là nội dung của Dự án do TS.GV Nguyễn Chí Tân – Liên hiệp Khoa học kinh tế Nam bộ làm chủ nhiệm, vừa được Hội đồng Khoa học nghiệm thu ngày 25/3/2017 tại Hội trường Sở KHCN Vĩnh Long.

Trang