Thông báo

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ IV (năm 2012 - 2013)
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 08:35

Thực hiện kế hoạch số 103/KH-BTCHT ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ban tổ chức Hội thi v việc tuyên truyền cho Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ IV trong giai đoạn 1 năm 2012.

Quy định về mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 08:21

Quyết định số 1536/QĐ-UBND Tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Trang