Thông báo

Công văn số 175/CCTCĐLCL-QLĐL ngày 16/11/2015 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T5, 19/11/2015 - 08:57

Công văn số 175/CCTCĐLCL-QLĐL ngày 16/11/2015 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long Về việc thu thập số liệu phục vụ tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Vĩnh Long.

Văn bản triển khai hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015
Đăng bài Quantri T3, 08/09/2015 - 01:54

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lịnh vực bảo vệ môi trường.

- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Thông báo về việc gửi hồ sơ chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị
Đăng bài Quantri T5, 11/06/2015 - 08:23

Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long có nhu cầu mua sắm ( Thuộc dự án Trung tâm Tích hợp dữ liệu khoa học và công nghệ trong Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa tại tỉnh Vĩnh Long ) bao gồm:

1. Thiết bị lưu trữ

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016
Đăng bài Quantri T3, 20/01/2015 - 02:13

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc đề xuất, xây dựng và xác định nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án KHCN, đề án khoa học, chương trình KHCN) hàng năm;

Thông báo về việc đăng ký tham gia dự án nâng cao năng suất và chất lượng năm 2015
Đăng bài Quantri T2, 12/01/2015 - 08:07

UBND TỈNH VĨNH LONG

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN NÂNG CAO

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG

Thông báo V/v Báo cáo thực trạng và kiểm soát an toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ
Đăng bài Quantri T5, 11/12/2014 - 02:48

Căn cứ thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.

Thông báo về việc lập hồ sơ thuyết minh tham gia xét chọn đề tài khoa học công nghệ năm 2015
Đăng bài Quantri T2, 06/10/2014 - 17:16

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long thông báo

Về việc lập hồ sơ thuyết minh đề tài "Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long"

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015
Đăng bài Quantri T4, 01/10/2014 - 19:35

- Căn cứ điều 29, Luật Khoa học và Công nghệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và cộng nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
Đăng bài Quantri T3, 18/03/2014 - 08:29

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án KHCN) hàng năm;

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014
Đăng bài Quantri T4, 12/03/2014 - 11:34

- Căn cứ điều 29, Luật Khoa học và Công nghệ do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định về việc Tuyển chọn tổ chứ

Trang