Thông báo

Kế hoạch xét tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Vĩnh Long năm 2016
Đăng bài trieuuyen T6, 15/07/2016 - 01:08
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2016
Đăng bài Quantri T2, 04/07/2016 - 14:22

- Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 21/06/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
Đăng bài trieuuyen T2, 13/06/2016 - 01:49
Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2016
Đăng bài trieuuyen T5, 09/06/2016 - 08:12
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T2, 30/05/2016 - 07:12

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/05/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu
Đăng bài Quantri T6, 08/01/2016 - 07:09

Căn cứ Quyết định Số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long;

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở
Đăng bài Quantri T3, 29/12/2015 - 08:26

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hướng dẫn áp dung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Đăng bài Quantri T4, 09/12/2015 - 08:05

Thực hiện Văn bản số 3884/UBND-TH ngày 17/11/2015 của Chu tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc khắc phục những hạn chế làm giảm chi số cải cách hành chính và chuẩn bị sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh.

Báo cáo thực trạng và kiểm soát an toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ
Đăng bài thanhsang T5, 03/12/2015 - 04:13

1. Đối tượng báo cáo: các đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Thông báo xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5
Đăng bài thanhsang T5, 03/12/2015 - 03:47

1. Đối tượng: áp dụng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ

Trang