Thông báo

Đơn đề nghị phúc khảo
Đăng bài trieuuyen T4, 17/08/2016 - 02:13
Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2016
Đăng bài trieuuyen T4, 17/08/2016 - 02:11
Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn - sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long năm 2016
Đăng bài Quantri T4, 03/08/2016 - 01:59
Thông báo về nội quy phỏng vấn - sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long năm 2016
Đăng bài Quantri T3, 02/08/2016 - 07:56
Thông báo về việc hướng dẫn nội dung phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2016
Đăng bài Quantri T4, 27/07/2016 - 07:08
Kế hoạch xét tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Vĩnh Long năm 2016
Đăng bài trieuuyen T6, 15/07/2016 - 01:08
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2016
Đăng bài Quantri T2, 04/07/2016 - 14:22

- Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 21/06/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
Đăng bài trieuuyen T2, 13/06/2016 - 01:49
Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2016
Đăng bài trieuuyen T5, 09/06/2016 - 08:12
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T2, 30/05/2016 - 07:12

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/05/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Trang