Thông báo

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 22/02/2017 - 01:06

- Thông tư 07/2016/TT-BKHCN

- Thông tư 348/2016/TT-BTC

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và phân công nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T2, 20/02/2017 - 02:19
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 15/02/2017 - 02:45
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017-2018
Đăng bài Quantri T3, 14/02/2017 - 01:53
Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Đăng bài Quantri T6, 13/01/2017 - 02:14
Thông báo về việc đăng ký tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ
Đăng bài Quantri T6, 13/01/2017 - 01:57
Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016
Đăng bài Quantri T5, 29/12/2016 - 08:16
Biểu mẫu Báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ
Đăng bài trieuuyen T3, 27/12/2016 - 06:57
Công văn số 485CV của:Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
Đăng bài trieuuyen T4, 07/12/2016 - 03:27
Công văn số 485CV của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
Đăng bài trieuuyen T4, 07/12/2016 - 03:25

Trang