Thông báo

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 15/02/2017 - 02:45
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017-2018
Đăng bài Quantri T3, 14/02/2017 - 01:53
Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Đăng bài Quantri T6, 13/01/2017 - 02:14
Thông báo về việc đăng ký tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ
Đăng bài Quantri T6, 13/01/2017 - 01:57
Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016
Đăng bài Quantri T5, 29/12/2016 - 08:16
Biểu mẫu Báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ
Đăng bài trieuuyen T3, 27/12/2016 - 06:57
Công văn số 485CV của:Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
Đăng bài trieuuyen T4, 07/12/2016 - 03:27
Công văn số 485CV của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
Đăng bài trieuuyen T4, 07/12/2016 - 03:25
Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T2, 05/12/2016 - 01:18
Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T3, 06/09/2016 - 09:28

Trang