Thông báo

Thông báo đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN
Đăng bài Quantri T4, 12/09/2018 - 08:39

Thực hiện Công văn số 3190/UBND-VX, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thông báo hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài (Đề án 2395), Sở Khoa học và Công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị, cơ

Thông báo về Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - CiC 2018
Đăng bài Quantri T3, 24/07/2018 - 02:03
Hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5
Đăng bài Quantri T5, 26/04/2018 - 08:12

Hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Thông báo về việc hỗ trợ công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm KH&CN
Đăng bài Quantri T4, 11/04/2018 - 07:04
Tổng kết, đánh giá hoạt động "Điểm cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN" trên địa bàn Huyện/Thị xã/Thành phố
Đăng bài Quantri T3, 03/04/2018 - 09:15

Công văn về việc tổng kết, đánh giá hoạt động “Điểm cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN” trên địa bàn Huyện/Thị xã/Thành phố.

Xem toàn văn công văn và Mẫu báo cáo

Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra... TCVN ISO 9001:2008... năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 28/03/2018 - 01:32

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nư

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long (lần 2)
Đăng bài Quantri T2, 26/02/2018 - 06:37
Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 ... và Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Đăng bài Quantri T6, 23/02/2018 - 02:12

Công văn số 314/TĐC-ĐL về việc Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu;

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2019
Đăng bài Quantri T2, 08/01/2018 - 01:41

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2019.

Các văn bản liên quan:

Báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ năm 2017
Đăng bài Quantri T6, 05/01/2018 - 08:23

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về công tác quản lý an toàn bức xạ tại địa phương theo yêu cầu của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân.

Trang