Thông báo

Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không đảm bảo an toàn
Người viết Quantri T3, 29/11/2016 - 08:56

Theo văn bản số 388/QLCL-CL1 ngày 17/11/2016 của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa về việc cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không đảm bảo an toàn.

Thông báo về việc đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài
Người viết Quantri T2, 06/11/2017 - 02:23
Thông báo về việc đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2018
Người viết Quantri T2, 09/10/2017 - 06:42
Thông báo tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Tây nam bộ năm 2017 (đơt 2)
Người viết Quantri T2, 11/09/2017 - 09:00
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long
Người viết Quantri T4, 30/08/2017 - 01:51
Thông báo về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long năm 2017
Người viết Quantri T5, 03/08/2017 - 02:32

Thông báo về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long năm 2017

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long
Người viết Quantri T4, 14/06/2017 - 02:46
Thông báo về việc đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2017 (đợt 1)
Người viết Quantri T2, 03/04/2017 - 07:40
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2018
Người viết Quantri T5, 30/03/2017 - 08:09
Thông báo về việc tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh
Người viết Quantri T3, 28/02/2017 - 07:18

Trang