Thông báo

Thông báo Kết luận giao ban hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018
Đăng bài Quantri T6, 20/07/2018 - 03:05
Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 18/07/2018 - 08:18
Báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ
Đăng bài Quantri T6, 13/07/2018 - 02:58
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN
Đăng bài Quantri T2, 02/07/2018 - 02:01

Công văn số 1287/TĐC-HCHQ của Tổng cục TCĐLCL về hướng dẫn thực hiện

Thông báo về Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - CiC 2018
Đăng bài Quantri T3, 24/07/2018 - 02:03
Hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5
Đăng bài Quantri T5, 26/04/2018 - 08:12

Hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Thông báo về việc hỗ trợ công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm KH&CN
Đăng bài Quantri T4, 11/04/2018 - 07:04
Tổng kết, đánh giá hoạt động "Điểm cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN" trên địa bàn Huyện/Thị xã/Thành phố
Đăng bài Quantri T3, 03/04/2018 - 09:15

Công văn về việc tổng kết, đánh giá hoạt động “Điểm cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN” trên địa bàn Huyện/Thị xã/Thành phố.

Xem toàn văn công văn và Mẫu báo cáo

Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra... TCVN ISO 9001:2008... năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 28/03/2018 - 01:32

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nư

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long (lần 2)
Đăng bài Quantri T2, 26/02/2018 - 06:37

Trang