Nghiên cứu - Trao đổi

Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR để phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm trên gia súc
Đăng bài trieuuyen T2, 04/08/2014 - 13:24

Sở KH & CN vừa nghiệm thu chính thức đề tài “Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR để phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm trên gia súc nhằm nâng cao chất lượng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” do Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam thực hiện.

Bổ sung thêm một số loại sinh vật gây hại, dịch bệnh nguy hiểm đối với cây trồng, thủy sản
Đăng bài trieuuyen T2, 04/08/2014 - 13:21

Ngày 26/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ th

Nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ
Đăng bài trieuuyen T2, 04/08/2014 - 13:15

Đây là nội dung của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014.

Danh mục 107 loại phân bón không được sử dụng tại Việt Nam
Đăng bài trieuuyen T2, 04/08/2014 - 13:11

Ngày 23/06/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư số 19/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/08/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xu

Phấn đấu 60% công nghệ tìm kiếm được chuyển giao và ứng dụng vào năm 2020
Đăng bài trieuuyen T2, 04/08/2014 - 12:57

Thời gian tới sẽ tập trung ưu tiên công nghệ nguồn, công nghệ tiên tiến theo định hướng chính sách và chiến lược phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ quốc gia; hướng tới việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ứng dụng, phát triển kinh tế - xã hội.

Những điểm mới trong Nghị định về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
Đăng bài trieuuyen T2, 04/08/2014 - 12:52

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành ngày 20/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN. Nghị định được đánh giá là sự đột phá lớn trong chính sách KH&CN để thu hút nhân tài.

Máy cưa bào đa năng
Đăng bài trieuuyen T2, 04/08/2014 - 10:45

Anh Nguyễn Đức Tính và các cộng sự thuộc cơ sở mộc trang trí nội thất (tỉnh Bình Dương) đã nghiên cứu chế tạo thành công máy cưa bào đa năng. Máy dùng động cơ kéo trục chính, ở giữa là lưỡi bào dùng để bào thẩm và bào cuốn phôi gỗ.

Dùng phân NPK nhả chậm và giữ ẩm cho cây trồng
Đăng bài lmphuong T4, 19/02/2014 - 08:01

Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành sản xuất và thử nghiệm phân NPK nhả chậm và chất giữ ẩm cho các cây trồng ở Tây Nguyên.

Trang