Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Vĩnh Long: Ký kết hợp tác đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2018 - 2025
Đăng bài Quantri T2, 03/12/2018 - 00:58

Ngày 20/11/2018 tại Hội hội trường M - Khu trung tâm hành chính Trường Đại học Cửu Long đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2018- 2025 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long, Sở K

Khởi động Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp
Đăng bài Quantri T2, 15/10/2018 - 07:36
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2018
Đăng bài Quantri T3, 18/09/2018 - 03:17
Chính sách mới của Chính phủ về thu hút đầu tư khởi nghiệp sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài nước
Đăng bài Quantri T2, 17/09/2018 - 02:56
Diễn đàn về khởi nghiệp sáng tạo ASEAN 4.0
Đăng bài Quantri T2, 17/09/2018 - 02:53

Diễn đàn về khởi nghiệp sáng tạo ASEAN 4.0

(Nguồn: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia)

Các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp: Thành lập nhóm đồng sáng lập
Đăng bài thanhsang T2, 10/09/2018 - 06:41
Trí thức Vĩnh Long trước cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0
Đăng bài thanhsang T2, 10/09/2018 - 06:32
Thông báo Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Đăng bài Quantri T5, 30/08/2018 - 09:07
Vai trò của IPP2 trong việc thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam
Đăng bài Quantri T5, 19/07/2018 - 01:26
Cách mạng công nghiệp 4.0 cho Vĩnh Long - cơ hội và thách thức
Đăng bài Quantri T3, 26/06/2018 - 01:54

Trang