Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cách mạng công nghiệp 4.0 cho Vĩnh Long - cơ hội và thách thức
Đăng bài Quantri T3, 26/06/2018 - 01:54
Kế hoạch thực hiện Chương trình Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2018
Đăng bài Quantri T2, 18/06/2018 - 09:12
Vĩnh Long xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đăng bài Quantri T2, 28/05/2018 - 02:06

Thúc đẩy hình thành Hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Vĩnh Long; tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí t