Hoạt động KH&CN cấp huyện

Hội nghi giao ban tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2018
Đăng bài trieuuyen T3, 15/01/2019 - 03:06

Ngày 11/01/2019 tại UBND huyện Tam Bình, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/ thành phố (gọi tắt là c

Hội nghị giao ban hoạt động Khoa học Công nghệ cấp huyện quý 4/2018
Đăng bài trieuuyen T2, 08/10/2018 - 07:35

Ngày 04/10/2018 tại UBND huyện Trà Ôn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/ thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quý III năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Hội nghị giao ban hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018
Đăng bài thanhsang T5, 12/07/2018 - 08:42

Ngày 09/07/2018, tại hội trường UBND thành phố Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018.

Trà Ôn phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 11/07/2018 - 01:05
Thông báo kết luận giao ban hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2017
Đăng bài Quantri T3, 27/02/2018 - 09:14
Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện 2017 - phương hướng 2018
Đăng bài Quantri T3, 27/02/2018 - 09:05
Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Đăng bài thanhsang T2, 20/02/2017 - 03:06

Nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/02/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn vận hành hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công v

Hội thi Tin học trẻ huyện Vũng Liêm lần thứ II-2016
Đăng bài thanhsang T6, 29/04/2016 - 09:20

Ngày 24/4/2016, được sự cho phép của Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Vũng Liêm, Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Vũng Liêm đã tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ lần thứ 2 năm 2016.

Hội nghị giao ban khoa học công nghệ cấp Huyện /thị/thành phố quí III năm 2015
Đăng bài trieuuyen T3, 27/10/2015 - 08:45

Ngày 23/10/2015, tại UBND huyện Mang Thít,  Sở khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Mang Thít  tổ chức  hội  nghị  giao ban công  tác khoa học và công nghệ quí III năm 2015, đề ra phương hướng hoạt động quí IV/20015.

Tập huấn người dân điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài thanhsang T5, 24/09/2015 - 01:48

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, ngày 22, 23/9/2015, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũng Liêm phối hợp với Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ (K

Trang