Hoạt động KH&CN cấp huyện

Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Người viết thanhsang T2, 20/02/2017 - 03:06

Nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/02/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn vận hành hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công v

Hội thi Tin học trẻ huyện Vũng Liêm lần thứ II-2016
Người viết thanhsang T6, 29/04/2016 - 09:20

Ngày 24/4/2016, được sự cho phép của Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Vũng Liêm, Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Vũng Liêm đã tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ lần thứ 2 năm 2016.

Hội nghị giao ban khoa học công nghệ cấp Huyện /thị/thành phố quí III năm 2015
Người viết trieuuyen T3, 27/10/2015 - 08:45

Ngày 23/10/2015, tại UBND huyện Mang Thít,  Sở khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Mang Thít  tổ chức  hội  nghị  giao ban công  tác khoa học và công nghệ quí III năm 2015, đề ra phương hướng hoạt động quí IV/20015.

Tập huấn người dân điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Người viết thanhsang T5, 24/09/2015 - 01:48

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, ngày 22, 23/9/2015, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũng Liêm phối hợp với Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ (K

Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện quí III va phương hướng quý IV năm 2017
Người viết trieuuyen T6, 13/10/2017 - 08:15

Ngày 12/10/2017 tại UBND huyện Mang Thít, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quí III và phương hướng quí IV năm  2017.