Bản tin doanh nghiệp

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 11/2014
Đăng bài trieuuyen T5, 25/12/2014 - 03:03

TRONG SỐ NÀY:

1. Chế độ giám sát, kiểm tra đối với doanh nghiệp Nhà nước

2. Không kinh doanh thuốc lá, rượu trên website thương mại điện tử

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 10/2014
Đăng bài trieuuyen T2, 01/12/2014 - 04:21

TRONG SỐ NÀY:

1. Gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2. Khuyến khích doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KH&CN

3. Công bố DN có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2014

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 8/2014
Đăng bài trieuuyen T5, 11/09/2014 - 15:49

TRONG SỐ NÀY:

1. Vai trò của Doanh nghiệp trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2. Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 7/2014
Đăng bài trieuuyen T4, 06/08/2014 - 10:59

TRONG SỐ NÀY:

1. Chứng chỉ ISO/IEC 27001:2005 về an toàn thông tin trong doanh nghiệp

2. Gièm pha doanh nghiệp khác bị phạt tới 100 triệu đồng

3. Tội phạm mạng sẽ tấn công doanh nghiệp thông qua các dịch vụ đám mây

Bản tin Doanh nghiệp số 6/2014
Đăng bài lmphuong T6, 18/07/2014 - 15:05

TRONG SỐ NÀY

1. Các tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

2. Hỗ trợ doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ

3. Đổi mới môi trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Trang