Bản tin doanh nghiệp

Bản tin KHCN phục vụ doanh nghiệp số 9/2015
Đăng bài trieuuyen T5, 03/12/2015 - 07:31

TRONG SỐ NÀY

Tiếp tục Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức KH&CN

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên

Hoàn thiện quy định chuyển giao công nghệ trong nước

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 8/2015
Đăng bài trieuuyen T4, 30/09/2015 - 09:03

TRONG SỐ NÀY

Thực hiện giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại

Cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử

Tiếp tục Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 7/2015
Đăng bài trieuuyen T2, 07/09/2015 - 07:59

TRONG SỐ NÀY

Khai trương Hệ thống thông báo tự động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Doanh nghiệp bắt đầu được tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 6/2015
Đăng bài trieuuyen T5, 20/08/2015 - 03:28

TRONG SỐ NÀY

Khai trương Cổng thông tin quy định điện tử Việt Nam

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 5/2015
Đăng bài trieuuyen T2, 06/07/2015 - 09:15

TRONG SỐ NÀY

Những tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ưu tiên triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Công bố điều kiện của 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 4/2015
Đăng bài trieuuyen T4, 27/05/2015 - 08:24

TRONG SỐ NÀY

Ưu đãi đầu tư theo quy định mới có hiệu lực từ 01/07/2015

Từ 6.5, doanh nghiệp sẽ thông quan nhanh hơn

Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp nước sạch

Thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua internet tạo thuận lợi cho xuất khẩu

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 3/2015
Đăng bài trieuuyen T7, 25/04/2015 - 08:59

TRONG SỐ NÀY

Ra Mắt Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và hợp tác doanh nghiệp

Xây dựng cơ sở ươm tạo cho đầu tư mạo hiểm

Vinh danh các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Thương hiệu Mạnh Việt Nam

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 2/2015
Đăng bài trieuuyen T2, 23/03/2015 - 08:43

TRONG SỐ NÀY

Tôn vinh 100 doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểi

"Quyền được thông tin của người tiêu dùng - thực trạng và giải pháp"

Không tăng thêm biên chế trợ giúp DN vừa và nhỏ

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 1/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 13/02/2015 - 03:00

TRONG SỐ NÀY:

1. Lễ ra mắt Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

2. Doanh nghiệp Việt tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

3. Quan tâm đúng mức rào cản kỹ thuật thương mại

4. Hải quan với việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 12/2014
Đăng bài trieuuyen T5, 15/01/2015 - 10:11

TRONG SỐ NÀY:

1. Sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại

2. “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm”

Trang