Tin chuyên mục

08/10/2018 - 07:35

Ngày 04/10/2018 tại UBND huyện Trà Ôn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/ thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quý III năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018.

12/07/2018 - 08:42

Ngày 09/07/2018, tại hội trường UBND thành phố Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018.

18/04/2018 - 07:32

Ngày 13/4/2018 tại UBND huyện Vũng Liêm, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/ thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.

13/10/2017 - 08:15

Ngày 12/10/2017 tại UBND huyện Mang Thít, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quí III và phương hướng quí IV năm  2017.

20/02/2017 - 03:06

Nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/02/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn vận hành hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công v

29/04/2016 - 09:20

Ngày 24/4/2016, được sự cho phép của Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Vũng Liêm, Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Vũng Liêm đã tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ lần thứ 2 năm 2016.

27/10/2015 - 08:45

Ngày 23/10/2015, tại UBND huyện Mang Thít,  Sở khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Mang Thít  tổ chức  hội  nghị  giao ban công  tác khoa học và công nghệ quí III năm 2015, đề ra phương hướng hoạt động quí IV/20015.