Tin chuyên mục

17/11/2017 - 08:23

Sáng ngày 17/11/2017, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang ở Tỉnh Vĩnh Long” do Chi cục Trồng trọt và

13/11/2017 - 07:31

Trong hai ngày 8 và 9-11, tại TP. Phan Rang tỉnh Ninh Thuận, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2017.

06/11/2017 - 08:04

Là nội dung của hội thảo khoa học nằm trong khuôn khổ của Dự án cùng tên do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) tổ chức ngày 2/11/2017.  Dự án do PGS.TS. Phùng Chí Sỹ - Trung tâm Công nghệ môi trường ENTEC làm chủ nhiệm.

06/11/2017 - 03:25

Đó là tên đề tài nghiên cứu khoa học vừa được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu ngày 03/11/2017. Đề tài do PGS, TS. Lê Văn Trung - Giám đốc Trung tâm Địa tin học, Đại học Quốc gia TP.

24/10/2017 - 08:20

Là chủ đề của Hội thảo nằm trong khuôn khổ Hội thảo - Hội thao các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN Long An tổ chức ngày 20/10/2017 tại TP. Tân An, tỉnh Long An.

23/10/2017 - 09:06

Trong 3 ngày 18,19, 20/10/2017, Hội thao các Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ XXII được diễn ra  tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh

09/10/2017 - 10:01

Từ ngày 05 - 11/10/2017, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long (sau đây goi tắt là Trung tâm) tổ chức tập huấn kỹ năng khai thác thông tin KH&CN cho người dân 07 điểm Mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN.

06/10/2017 - 08:30

Tiếp tục chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị

04/10/2017 - 08:50

Nhằm đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh những nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, năm 1970 theo sáng kiến của Ông Faruk Sunter - Chủ tịch Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chọn ngày 14/10

04/10/2017 - 08:49

Nhằm nâng cao năng lực tổ chức và thực hiện công tác thống kê Khoa học & Công nghệ (KH&CN) của các Sở KH&CN, vừa qua, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ Thống kê KH&CN” cho hơn 100 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ thống kê KH&CN tại c