Tin chuyên mục

19/04/2017 - 23:59

Nhằm cung cấp kiến thức pháp luật và kỹ năng về hoạt động, quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong thời gian 3 ngày từ 17 - 19/4/2017, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với trường Quản

19/04/2017 - 08:48

Là tên của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do ThS. Lê Ngọc Bảo làm chủ nhiệm, vừa được nghiệm thu ngày 13/4/2017 tại hội trường Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long.

13/04/2017 - 02:56

Ngày  5/4/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long đã diễn ra Hội nghị  giao ban Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp  huyện năm 2016 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 – Kết quả hoạt động Quý I – Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

12/04/2017 - 03:23

“Giải pháp tổng thể ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” là tên của Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do PGS.TS.

10/04/2017 - 03:48

Đó là tên của Hội thảo trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học  cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ và trường Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức ngày 4/4/2017 tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN. Đề tài do TS.

05/04/2017 - 03:00

Ngày 30/3/2017 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh:“Nghiên cứu mô phỏng và đánh giá độ tin cậy của một số công trình xây dựng tại tỉnh Vĩnh Long” do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoài Sơn làm chủ nhiệm,Trường Đại học Cửu Long l

31/03/2017 - 07:52

Đó là dự toán kinh phí thực hiện năm 2017 được thống nhất cao tại cuộc họp Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020” (sau đây gọi tắt là Dự án) ngày 31/3/2017, do ông Ngu

31/03/2017 - 02:49

“Tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long” là tên của đề tài nghiên cứu khoa học vừa được Hội đồng nghiệm thu ngày 29/3/2017 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

28/03/2017 - 08:57

Đó là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học “Chọn lọc các giống đậu nành mới tại tỉnh Vĩnh Long” được Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh nghiệm thu sáng ngày 28/3/2017, thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng.

28/03/2017 - 08:16

Là nội dung của Dự án do TS.GV Nguyễn Chí Tân – Liên hiệp Khoa học kinh tế Nam bộ làm chủ nhiệm, vừa được Hội đồng Khoa học nghiệm thu ngày 25/3/2017 tại Hội trường Sở KHCN Vĩnh Long.