Tin chuyên mục

04/10/2017 - 02:29

Từ khi được lựa chọn là Ngày Tiêu chuẩn thế giới, ngày 14/10 hằng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu.

13/10/2016 - 01:15

Từ khi được lựa chọn là Ngày Tiêu chuẩn thế giới, ngày 14/10 hằng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu.

17/05/2016 - 04:03

Ngày 13/5/2016, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Vĩnh Long, đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ ( 2016 - 2021), ông Trương Quang Phú - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long được bầu làm chủ tịch Hội, Đại hội bầu ra 19 đồng chí vào ban chấp hành Hội.

14/10/2015 - 02:53

Từ khi được lựa chọn là Ngày Tiêu chuẩn thế giới, ngày 14/10 hằng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu.

05/07/2015 - 08:27

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp tổ chức Lễ Phát động chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng.”

29/05/2015 - 02:21

Tinh thần của các nhà sáng chế không chuyên phải được hết sức khuyến khích, làm cho lan tỏa rộng trong xã hội ta, vốn ngày càng chìm đắm trong tâm lý tự ti, thỏa hiệp với sự trì trệ và khuyết tật đang tồn tại.