Hội thảo “Xây dựng nhãn hiệu, quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Bình Minh”

Đăng bài thanhsang T6, 10/06/2016 - 09:03

Nhằm quản lý, sử dụng và phát triển Chỉ dẫn địa lý "Bình Minh" dùng cho sản phẩm bưởi Năm Roi đạt hiệu quả, sáng ngày 10/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Bình Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Sở Công thương Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Xây dựng nhãn hiệu, quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Bình Minh”, ông Nguyễn Trọng Danh - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo là đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở Công thương; UBND thị xã Bình Minh; các hộ nông dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bưởi Năm Roi và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Toàn cảnh Hội thảo

Chỉ dẫn địa lý "Bình Minh" dùng cho sản phẩm bưởi Năm Roi đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Quyết định số 2064/QĐ-SHTT ngày 29/8/2013. Đây là tiền đề quan trọng khẳng định uy tín, tiềm năng phát triển loại trái cây đặc sản này.

Hội thảo được nghe nhiều báo cáo tham luận xoay quanh nội dung trọng tâm về chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Bình Minh: phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về chỉ dẫn địa lý; dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý "Bình Minh" dùng cho sản phẩm bưởi Năm Roi; định hướng và giải pháp quản lý chất lượng bưởi Năm Roi Bình Minh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá; cơ chế, chính sách hỗ trợ, định hướng và giải pháp thực hiện hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu nhằm phát triển bưởi Năm Roi Bình Minh; đề xuất các nội dung đề nghị các ban ngành liên quan hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý; giải pháp tổ chức và triển khai thực hiện Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Bình Minh; các cơ chế, chính sách, giải pháp quy hoạch và đầu tư hỗ trợ khai thác phát triển chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Bình Minh.

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Danh - Phó Giám đốc Sở KH&CN đã kết luận và khuyến nghị nhiều giải pháp quan trọng mà địa phương cần quan tâm thực hiện, đồng thời nhấn mạnh những lợi ích mà chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Bình Minh mang lại, góp phần quan trọng trong quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ danh tiếng trái bưởi Năm Roi Bình Minh trên thị trường trong và ngoài nước; là động lực và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương. Đồng thời, chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Bình Minh còn góp phần bảo đảm quyền và lợi ích cho người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; nâng cao tính cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam trên trường quốc tế.

THANH SANG