Hội nghị tập huấn xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ năm 2016

Đăng bài thanhsang T6, 22/04/2016 - 04:02

Ngày 22/04/2016, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn “Xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ năm 2016”, ông La Văn Năm - Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN; Trung tâm Khuyến nông; Hội nông dân; Hội làm vườn; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phòng Công thương, Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng huyện/thị/thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực cũng như hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Vĩnh Long. Theo đó, nhiều đề tài/dự án đã được chuyển giao, triển khai ứng dụng đạt hiệu quả, được bà con nông dân đánh giá cao và nhân rộng.

Qua Hội nghị, đại biểu nắm bắt nhiều thông tin ứng dụng tiến bộ KH&CN. Từ đó, xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ KH&CN trên cơ sở lựa chọn công nghệ, những sản phẩm nghiên cứu mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng nông thôn mới.

THANH SANG