Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long năm 2016

Người viết thanhsang T5, 21/01/2016 - 03:21

Chiều ngày 20/01/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) trong đơn vị.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: hoạt động KH&CN năm 2015 và kế hoạch năm 2016; hoạt động công đoàn cơ sở năm 2015 và phương hướng năm 2016; công tác thi đua khen thưởng 2015 và phát động thi đua năm 2016; công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 - 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đánh giá cao và thống nhất với kết quả đạt được cũng như phương hướng nhiệm vụ đề ra của các báo cáo. Nhìn chung trong năm qua, các mặt công tác của Sở được triển khai đạt kết quả tốt, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua cụm V, thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn năm 2015. Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện/thành phố từng bước được nâng cao, các đề tài/dự án cấp cơ sở, các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN được quan tâm thực hiện. Có thể khẳng định, kết quả hoạt động KH&CN đã góp phần tích cực và có hiệu quả trong việc thực thi các quy định pháp luật về KH&CN tại địa phương. Mặt khác, Đảng ủy, Ban Giám đốc sở, các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm và thực hiện tốt các chính sách liên quan quyền lợi, nghĩa vụ của CBCCVCLĐ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ cũng còn những khó khăn, hạn chế nhất định: việc đưa tiến bộ KH&CN vào đời sống nhân dân, nhất là vùng nông thôn, các xã xây dựng nông thôn mới qui mô còn nhỏ; việc triển khai xác định nhiệm vụ KH&CN, cũng như thẩm định đề cương và bổ sung chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định còn kéo dài; ý thức chấp hành pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá trên thị trường chưa cao.

Song song đó, Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến thảo luận, góp ý nghiêm túc của đại biểu xoay quanh các nội dung trọng tâm về công tác chuyên môn và công đoàn.

Ông Hà Văn Sơn - Nguyên Giám đốc sở trao chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015 cho các cá nhân

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được công nhận, khen thưởng, biểu dương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính quyền và đoàn thể.

- Về chính quyền: 05 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 14 cá nhân đạt đanh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 78 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Về công đoàn: 04 công đoàn bộ phận được biểu dương là Đơn vị xuất sắc; 95 công đoàn viên được công nhận Công đoàn viên xuất sắc; 12 công đoàn viên được biểu dương về thành tích tham gia tích cực phong trào thể thao; 04 công đoàn viên được khen thưởng tiêu biểu trong phong trào xây dựng người công chức, viên chức Trung thành - Tận tuỵ - Gương mẫu - Sáng tạo.

Hội nghị cũng đã sáng suốt, trí tuệ bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 05 thành viên có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện giám sát, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của CBCCVCLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn chủ tịch chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa 09 phòng, đơn vị thuộc sở

Kết thúc Hội nghị, đại biểu còn được chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa 09 phòng và đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.

THANH SANG