Vĩnh Long tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đăng bài thanhsang T5, 30/11/2017 - 03:05

Ngày 28 và 29/11/2017, Hội đồng khoa học và công nghệ tổ chức họp nghiệm thu tổng kết 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

(1) Đề tài “Nghiên cứu mô hình bệnh tật, tử vong và phân tích gánh nặng bệnh tật tại tỉnh Vĩnh Long” do GS, TS. Phạm Văn Lình và PGS, TS. Phạm Thị Tâm đồng chủ nhiệm; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chủ trì thực hiện.

Hội đồng họp nghiệm thu đề tài

Đề tài nhằm mục tiêu xác định cơ cấu bệnh tật và tử vong tại tỉnh Vĩnh Long; phân tích gánh nặng bệnh tật do tử vong sớm; xác định các yếu tố nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe và tử vong; đề xuất các giải pháp phù hợp với xu hướng biến đổi của mô hình bệnh tật trong những năm tới của tỉnh Vĩnh Long. Báo cáo tổng kết cho thấy, đề tài đã xác định được cơ bản về mô hình bệnh tật, nguyên nhân tử vong, phân tích gánh nặng bệnh tật cũng như xác định các yếu tổ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tử vong, đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp biến đổi mô hình bệnh tật của tỉnh Vĩnh Long.

Theo đánh giá của Hội đồng: báo cáo tổng kết đề tài rõ ràng, phương pháp nghiên cứu phù hợp; đáp ứng cơ bản mục tiêu, nội dung và tiến độ theo đề cương được phê duyệt. Tuy nhiên, đề tài cần làm rõ phạm vi các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu (thói quen trong ăn uống, sinh hoạt; phong tục tập quán; môi trường…); đề xuất các giải pháp, chính sách y tế phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở xem xét các chính sách liên quan đã có của tỉnh… Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá Đạt.

(2) Dự án “Chế biến và bảo quản sản phẩm có độ hoạt động của nước (aw) thấp từ nguyên liệu cá lóc nuôi của tỉnh Vĩnh Long” do PGS, TS. Nguyễn Văn Mười làm chủ nhiệm; Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện.

Sản phẩm của dự án: khô, chả và chà bông cá lóc

Mục tiêu của dự án là nghiên cứu ứng dụng quy trình chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cá lóc nuôi (khô cá lóc, chà bông cá lóc và chả cá lóc) đạt chất lượng và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức ứng dụng thực tế quy trình tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh (hộ dân/tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp); đề xuất các giải pháp duy trì và ứng dụng kết quả. Báo cáo tổng kết cho thấy, dự án đá đánh giá được thực trạng nuôi, quy trình chế biến, chất lượng sản phẩm từ cá lóc và tình hình tiêu thụ cá lóc, các sản phẩm từ cá lóc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; đã nghiên cứu, thực nghiệm và đề xuất được 03 quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm từ cá lóc (03 loại khô, chả và chà bông) đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và được đánh giá cảm quan tốt; chuyển giao công nghệ cho 04 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân; đề xuất được các giải pháp duy trì và phát triển…

Theo đánh giá của Hội đồng, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ; đạt mục tiêu, nội dung đề ra; sản phẩm giao nộp đủ, đạt (có những sản phẩm vượt) theo hợp đồng và đạt chất lượng cao; dự án có giá trị thực tiễn cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương… Tuy nhiên, dự án cần quan tâm đến việc nghiên cứu xử lý các phụ phẩm; làm rõ các thông số kỹ thuật, năng suất của quy trình chế biến và bảo quản các sản phẩm từ cá lóc cũng như việc đánh giá cảm quan về các sản phẩm đó (cần thiết đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu có thể thu lợi nhuận của một quy trình)… Kết quả, dự án được Hội đồng thống nhất trình UBND tỉnh nghiệm thu xếp loại Xuất sắc.

THANH SANG