Xây dựng thành phố thông minh và nâng cao năng lực tiếp cận công nghiệp 4.0 cho Vĩnh Long

Đăng bài thanhsang T2, 05/03/2018 - 03:07

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Ông Lữ Quang Ngời - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo là đại diện các sở, ban, ngành, huyện/thị xã/thành phố trong tỉnh; các trường cao đẳng, đại học, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên... trong và ngoài tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Lữ Quang Ngời khẳng định vai trò và tầm quan trọng của thành phố thông minh cũng như nâng cao năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tiếp thu các đề xuất, kiến nghị, những giải pháp căn bản mà các nhà khoa học nêu ra tại Hội thảo nhằm lựa chọn, cụ thể hoá vào hoạt động của đơn vị mình trong nỗ lực xây dựng thành phố thông minh và nâng cao năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tại đây, đại biểu nghe trình bày các tham luận xoay quanh chủ đề Hội thảo: Smart city - Giải pháp thành phố thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; Smart traffic - Giải pháp giao thông thông minh; Smart environment - Hệ thống môi trường thông minh, quan trắc phân tích dữ liệu môi trường khí thải xe; Internet of Things và BlockChain trong nông nghiệp; Smart agriculture - Nông nghiệp thông minh; Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và định hướng trong tương lai; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hướng tới mô hình trường đại học thông minh - Thực trạng và giải pháp; Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục: Mô hình “Ngôi trường thông minh”.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động đến nhiều lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu. Các mô hình thành phố thông minh cho thấy hiệu quả thiết thực và là xu thế tất yếu trong xây dựng và phát triển đất nước của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Xây dựng thành phố thông minh và nâng cao năng lực tiếp cận công nghiệp 4.0 cho Vĩnh Long” cho thấy sự quyết tâm của tỉnh nhà trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh trong tương lai.

THANH SANG