Vĩnh Long xây dựng thành công quy trình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang (loài Nacoleia sp)

Đăng bài thanhsang T6, 17/11/2017 - 08:23

Sáng ngày 17/11/2017, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang ở Tỉnh Vĩnh Long” do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Vĩnh Long chủ trì thực hiện; PGS, TS. Lê Văn Vàng và ThS. Nguyễn Ngọc Tuyết đồng chủ nhiệm.

Đề tài nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng tình hình gây hại cũng như hiệu quả của một số biện pháp phòng trị đối với sâu đục củ khoai lang; đề xuất quy trình và xây dựng mô hình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang tại tỉnh Vĩnh Long.

Hội đồng họp nghiệm thu đề tài

Báo cáo tổng kết cho thấy, đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu từ 97 nông hộ tại 06 xã thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy, thực trạng tình hình gây hại của sâu đục củ khoai lang là đặc biệt nghiêm trọng và nông dân phòng trị chủ yếu là dùng biện pháp hoá học; sâu đục củ khoai lang được xác nhận là loài Nacoleia sp. thuộc họ Crambidae, bộ cánh vảy (Lepidoptera); xây dựng thành công mô hình thực nghiệm quy trình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang trên nền tảng các giải pháp kỹ thuật gồm canh tác, rãi và phun nấm xanh, trồng sả làm cây xua đuổi, đặt bẫy pheromone giới tính của sùng khoai lang và sử dụng thuốc trừ sâu chọn lọc khi thật sự cần thiết...

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm nghiên cứu đề tài đã nghiêm túc bám sát đề cương, thực hiện hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra; sản phẩm của đề tài đầy đủ, đạt chất lượng cao. Đặc biệt, đề tài đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của địa phương về xác định được nguồn gốc sâu đục củ khoai lang, từ đó, xây dựng thành công quy trình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang theo hướng sử dụng các biện pháp sinh học, thân thiện môi trường… Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng cũng lưu ý một số vấn đề: nhóm nghiên cứu đề tài cần điều chỉnh, bổ sung báo cáo tổng kết theo góp ý của thành viên Hội đồng; đánh giá hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng tinh dầu sả và nấm xanh so với đối chứng; đề tài cũng cần lý giải, làm rõ thêm giải pháp và đề án duy trì, nhân rộng mô hình…

Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất trình UBND tỉnh nghiệm thu xếp loại Xuất sắc.

THANH SANG