Vĩnh Long xây dựng mô hình tư vấn tâm lý ứng xử cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Đăng bài thanhsang T6, 08/12/2017 - 03:05

Ngày 06/12/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long, Hội đồng KH&CN họp nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý ứng xử cho học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) tỉnh Vĩnh Long” do ThS. Bùi Văn Lượm chủ nhiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long là cơ quan chủ trì thực hiện.

Đề tài nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình tư vấn tâm lý ứng xử cho học sinh trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Hội đồng họp nghiệm thu đề tài

Theo báo cáo tổng kết, đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu từ 410 học sinh, 286 giáo viên, 195 phụ huynh của 10 trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (trong đó có 04 trường trực tiếp tham vấn, thảo luận) và 100 chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu; xác lập được hệ tiêu chí ứng xử văn hoá; xây dựng và thử nghiệm hiệu quả mô hình tư vấn tâm lý ứng xử cho học sinh trường THCS và THPT; đề xuất một số giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình.

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc bám sát đề cương, thực hiện hoàn thành các mục tiêu và nội dung đề ra. Đặc biệt, đề tài đã xây dựng và đánh giá được hiệu quả tổng thể của mô hình tư vấn tâm lý ứng xử cho học sinh trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long… Tuy nhiên, Hội đồng cũng lưu ý một số vấn đề: nhóm nghiên cứu đề tài cần điều chỉnh bố cục, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết theo góp ý; Bộ quy tắc ứng xử nên cô đọng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện theo hướng tăng tính mạnh dạn, tự tin cho học sinh; việc xây dựng mô hình cần chú ý đến yếu tố truyền thống văn hoá ứng xử đặc thù của tỉnh Vĩnh Long và hội nhập quốc tế; các giải pháp cần rõ ràng, cụ thể hơn.

Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu đánh giá Đạt.

THANH SANG