Vĩnh Long triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý Đồng bằng sông Cửu Long

Đăng bài thanhsang T3, 04/10/2016 - 04:07

Từ ngày 03-08/10/2016, tại Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long, Trung tâm Địa tin học - Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức Lớp tập huấn kỹ thuật GIS (Geographic Information Systems) và viễn thám cho các học viên là cán bộ chuyên môn phòng kinh tế, kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan.

Đây là lớp tập huấn thuộc khuôn khổ Đề tài "Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý đồng bằng sông Cửu Long (MekongDelta Geographic Information Systems - MGIS)" do PGS, TS. Lê Văn Trung - Giám đốc Trung tâm Địa tin học, Đại học Quốc gia TP. HCM làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được trang bị những nội dung: giới thiệu về GIS; hướng dẫn sử dụng các phần mềm liên quan (QGIS, PortGreSQL, PostGIS, ENVI...); viễn thám và xử lý ảnh. Qua đó, học viên có thể cập nhật thông tin GIS do đơn vị mình quản lý vào MGIS phục vụ quản lý nhà nước cũng như phục vụ nhu cầu xã hội về những vấn đề có liên quan như: hạ tầng giao thông, hệ thống cấp thoát nước, tài nguyên và môi trường, quy hoạch đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, y tế…

Xây dựng MGIS nói chung cũng như việc ứng dụng MGIS tại Vĩnh Long là hết sức quan trọng và cần thiết góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như phục vụ nhu cầu và lợi ích xã hội. Với ý nghĩa và vai trò thiết thực của MGIS, đòi hỏi các học viên phải thật sự nghiêm túc, tập trung tiếp thu những nội dung của chương trình tập huấn nhằm nắm bắt và làm chủ công nghệ GIS, tạo tiền đề quan trọng đưa tỉnh nhà nói riêng, khu vực ĐBSCL và cả nước nói chung phát triển theo hướng hiện đại phù hợp yêu cầu hội nhập trong tình hình mới.

THANH SANG