Vĩnh Long tập huấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính

Đăng bài thanhsang T2, 21/08/2017 - 06:47

Sáng ngày 21/08/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long (trực tiếp là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Hỗ trợ Kỹ thuật cao tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là Hội nghị) cho trên 200 công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Long phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, đặc biệt đối với các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh…

Hội nghị được tổ chức từ ngày 21/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017. Trong thời gian 05 ngày, đại biểu sẽ được trang bị các nội dung và kiến thức cơ bản về: Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; giới thiệu tổng quan về ISO 9001, các yêu cầu trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính; phương pháp xây dựng, ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng; công tác đánh giá nội bộ và các kỹ năng cơ bản của chuyên gia đánh giá cũng như giám sát hành động khắc phục sau đánh giá và thực hiện họp xem xét của lãnh đạo; giới thiệu tiêu chuẩn mới (TCVN ISO 9001:2015)… Ngoài ra, ban tổ chức còn dành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận, giải đáp thắc mắc, làm các bài tập tình huống và kiểm tra, đánh giá kết quả.

THANH SANG