Vĩnh Long nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN theo tinh thần Nghị quyết TW6 (khoá XI)

Đăng bài thanhsang T6, 06/10/2017 - 08:30

Tiếp tục chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Luật Khoa học và công nghệ năm 2017, sáng ngày 06/10/2017, Đoàn Giám sát do ông Lê Quang Đạo - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long (Trung tâm).

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Luật Khoa học và công nghệ, Trung tâm luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các thành tựu công nghệ mới. Đặc biệt, Trung tâm đã chủ trì thực hiện 03 dự án đầu tư cấp tỉnh, 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 23 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 16 đề tài sản xuất thử nghiệm và triển khai thực nghiệm; phối hợp với các viện, trường thực hiện 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; xây dựng gần 200 mô hình (trồng cà chua gốc ghép, trồng nấm, tưới phun tiết kiệm nước…); tập huấn kỹ thuật, phổ biến ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên 20 cuộc với trên 800 lượt người tham dự…

Trong giai đoạn tới, ngoài phát huy những kết quả thời gian qua, Trung tâm còn hướng đến ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học, mở rộng ứng dụng các mô hình khoa học và công nghệ hỗ trợ xã nông thôn mới; thực hiện các chương trình áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và mang lại hiệu quả trong sản xuất; tiếp tục nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh việc áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Đoàn Giám sát đánh giá cao thành tựu mà tập thể Trung tâm đạt được trong 05 năm qua, đồng thời đề nghị Trung tâm tận dụng lợi thế, phát huy kết quả, vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW và Luật Khoa học và công nghệ, góp phần phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

THANH SANG