Vĩnh Long nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường

Đăng bài thanhsang T2, 27/11/2017 - 08:36

Sáng ngày 24/11/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tấp huận nghiệp vụ quản lý nhà nước về đo lường (Hội nghị) cho ban quản lý chợ, phòng kinh tế/kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Giới - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đến dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại đây, đại biểu được giới thiệu và hướng dẫn thực hiện: Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ KH&CN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường; Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Ngoài ra, ban tổ chức còn dành thời gian để đại biểu thảo luận, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.

Qua Hội nghị, giúp đại biểu nắm bắt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó vận dụng hiệu quả vào tình hình thực tế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương.

THANH SANG