Vĩnh Long: Ký kết hợp tác đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2018 - 2025

Đăng bài Quantri T2, 03/12/2018 - 00:58

Ngày 20/11/2018 tại Hội hội trường M - Khu trung tâm hành chính Trường Đại học Cửu Long đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2018- 2025 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và Trường Đại học Cửu Long.

Đề án góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phối hợp đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ đối tượng học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Hợp tác thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, mở rộng tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh;

Đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách và tham gia tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với các nội dung hoạt động như sau:

- Liên kết hình thành và phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích đưa các nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào chương trình giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng.

- Hỗ trợ đưa kết quả các công trình nghiên cứu khoa học; các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp... ứng dụng vào thực tiễn, thương mại hóa sản phẩm. Hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng; khơi nguồn ý tưởng, dự án khởi nghiệp trở thành đầu vào ươm tạo cho các doanh nghiệp tiềm năng trên địa bàn tỉnh thông qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên. Tìm kiếm, chọn lọc, ưu tiên cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Quảng bá các chương trình khởi nghiệp của quốc gia và của tỉnh, nhằm thu hút các tài năng, ý tưởng khởi nghiệp đến với tỉnh, thu hút các nguồn lực phục vụ cho khởi nghiệp; sử dụng hiệu quả các kênh thông tin (báo, tạp chí, trang web..) của đơn vị và các của các sở ngành có liên quan, trong truyền thông, quảng bá khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề,hội thảo chia sẻ các kinh nghiệm, bài học về khởi nghiệp thành công; vinh danh sự đóng góp của doanh nhân, cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và để tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ… tạo thuận lợi cho nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp... nghiên cứu áp dụng.

- Liên kết đẩy mạnh truyền thông đến cộng đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp về các chính sách, quy định về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ ... của Chính phủ và của tỉnh.

- Tham gia xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long, cập nhật liên tục thông tin dữ liệu về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích...; thông tin về các sự kiện gặp gỡ, hội thảo, hội chợ, triển lãm... liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được tổ chức tại tỉnh cũng như các tỉnh/thành trong cả nước. Liên kết Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long với Cổng thông tin thị trường công nghệ quốc gia và các tỉnh thành một mạng lưới có sự kết nối, liên hệ chặt chẽ. Mở rộng hình thành và phát triển các diễn đàn online về truyền thông, giáo dục và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Nguyễn Thị Kiều Diễm
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long