Vĩnh Long: Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10 nhiệm kỳ II (2012-2016)

Đăng bài thanhsang T2, 04/07/2016 - 09:05

Sáng 01/07/2016, tại Hội trường Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, nhiệm kỳ II (2012-2016) nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã phấn đấu hoàn thành đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực theo kế hoạch công tác đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát triển các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc, tổ chức họp định kỳ Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo quy định. Một số Hội thành viên đã tích cực củng cố tổ chức và phát triển hội viên. Một số đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới như : Hội Khuyến học, Hội Sinh vật cảnh, Liên Minh hợp tác xã, Hội Khoa học Lịch sử và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các ngành, các Hội thành viên tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu về khô hạn và xâm nhập mặn ở Vĩnh Long”.

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Cán bộ, hội viên của Liên hiệp hội và các Hội thành viên được mời tham gia làm thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành tỉnh thành lập, các hội thành viên đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Liên Hiệp Hội đã thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ trí thức trực thuộc Liên hiệp Hội, với sự tham gia của các thành viên là trí thức đầu ngành từ các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy trong tỉnh.

Về hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học và công nghệ: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Liên hiệp Hội đang tiếp tục thực hiện 03 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và 01 dự án nghiên cứu ứng dụng như: Lịch sử Đảng bộ xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm, Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ An và Mỹ Phước của huyện Mang Thít, và dư án “Xây dựng mô hình kết hợp đào tạo nghề, tạo sinh kế và chăm sóc, dự phòng cho những người nhiễm HIV và người có nguy cơ cao tại Thành phố Vĩnh Long”. Các Hội thành viên tiếp tục triển khai các đề tài cấp tỉnh như: Hội Khoa học Tâm lý giáo dục thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý, ứng xử cho học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Long”. Hội Châm cứu thực hiện đề tài “Tổng kết thực tiễn ứng dụng các phác đồ có hiệu quả trong châm cứu điều trị một số bệnh thường gặp ở Vĩnh Long”.

Liên hiệp Hội phối hợp cùng các hội: Hội Tin học, Hội Cựu Giáo chức, Trường ĐH Cần Thơ xây dựng các phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2017, như: Đề tài “Ứng dụng công nghệ Internet để tiếp nhận, xử lý các góp ý của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh”; đề tài “Đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường dạy người thông qua quá trình dạy chữ trong nhà trường phổ thông”; đề tài: “Giải pháp nâng cao chuỗi giá trị nấm rơm tỉnh Vĩnh Long nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ nấm rơm trong nước và xuất khẩu”.

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tích cực chủ trì và phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ngành liên quan trong việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng, Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa, và hưởng ứng, tham gia hội thi, cuộc thi toàn quốc. Liên hiệp Hội duy trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới, nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Phối hợp Sở Tài nguyên và Mội trường triển khai kế hoạch tuyên truyền và quản lý khai thác, ứng dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2015-2020.

Về công tác tổ chức hội thi và cuộc thi: Sau khi tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng lần IV (2014-2015), Ban tổ tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên đã phát động triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên lần thứ V (2015-2016), nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh, Kết quả, toàn tỉnh có: 10.234 sản phẩm dự thi cấp cơ sở. Qua sơ tuyển từ cơ sở có 1.039 sản phẩm dự thi cấp huyện, các Phòng giáo dục, Trường THPT, Trung tâm GDTX đã bình chọn gửi dự thi cấp tỉnh: hơn 139 sản phẩm dự thi cấp tỉnh, Ban tổ chức đang thành lập các Hội đồng giám khảo chấm giải và chọn sản phẩm xuất sắc nhất tham dự cuộc thi toàn quốc.

Sáu tháng đầu năm 2016 Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Trần đại Nghĩa đã phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VI (2016-2017), nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Nguyễn Thị Kiều Diễm
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long