Vĩnh Long đồng loạt chào cờ Tổ quốc

Đăng bài thanhsang T2, 07/11/2016 - 04:03

Sáng ngày 07/11/2016 (thứ Hai), toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng, toàn tỉnh Vĩnh Long nói chung đồng loạt chào cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long tại Công văn số 418-CV/TU ngày 24/10/2016 về việc tổ chức chào cờ Tổ quốc.

Theo đó, Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành quán triệt trong toàn cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc chào cờ Tổ quốc; xây dựng kế hoạch thực hiện việc chào cờ tại trụ sở cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở và các trường học, công ty, xí nghiệp thuộc tỉnh, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức chào cờ Tổ quốc vào lúc 7 giờ sáng thứ Hai hàng tuần, bắt đầu từ ngày 07/11/2016.

Các đơn vị thuộc Sở KH&CN Vĩnh Long chào cờ Tổ quốc

Chào cờ Tổ quốc là việc làm có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần giáo dục, vun đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và thể hiện tình cảm trân trọng, tôn vinh lá cờ Tổ quốc. Trước đó, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện việc làm ý nghĩa này như: Trường Chính trị Phạm Hùng, Trường Văn hoá Nghệ thuật, Công ty Cổ phần In Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long…

Đây là việc làm đúng đắn cần được quan tâm, duy trì và nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Riêng Vĩnh Long, kể từ ngày 07/11/2016, việc tổ chức chào cờ Tổ quốc vào lúc 7 giờ sáng thứ Hai hàng tuần sẽ trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tạo thành nề nếp góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THANH SANG