Tuyển chọn nâng cao chất lượng và ứng dụng sản xuất các giống nấm ăn, nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài thanhsang T6, 14/10/2016 - 02:04

Ngày 13/10/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh (Hội đồng) đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn nâng cao chất lượng và ứng dụng sản xuất các giống nấm ăn, nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” do kĩ sư Nguyễn Hữu Dùng - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Vĩnh Long làm chủ nhiệm.

Sản phẩm nấm Bào ngư và nấm Linh chi

Đề tài được thực hiện từ tháng 04/2013 đến tháng 06/2016 (thời gian gia hạn 14 tháng) tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, huyện Vũng Liêm và Tam Bình tỉnh Vĩnh Long với mục tiêu: ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong tuyển chọn và sản xuất các giống nấm ăn, nấm dược liệu; xây dựng cơ sở sản xuất meo giống, túi phôi; cải tiến quy trình và xây dựng mô hình trồng nấm cho năng suất cao…

Kết quả nghiên cứu

Sau thời gian nghiên cứu thực hiện, đề tài đã cơ bản hoàn thành các nội dung: tiếp nhận thành công quy trình công nghệ tuyển chọn giống nấm ban đầu để phân lập tạo ra giống gốc và tuyển chọn được các giống nấm Bào ngư, nấm Linh chi và nấm Rơm cho năng suất cao; xây dựng cơ sở sản xuất meo giống, túi phôi theo hướng tự động hoá; xây dựng được 11 điểm mô hình trồng nấm cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao; xây dựng bướm tin hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm; đào tạo 04 kỹ thuật viên phân lập, nhân giống, nuôi cấy meo và 02 công nhân kỹ thuật lành nghề trong sản xuất, hấp trùng túi phôi.

Bên cạnh đó, nhóm thực hiện đề tài còn kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng nhà nuôi trồng nấm Linh chi, nấm Bào ngư công suất 10.000 - 15.000 túi phôi/đợt; nhân rộng mô hình theo hướng mở rộng từ nuôi trồng nấm tập trung thành làng nghề nuôi trồng nấm; xây dựng các dự án chế biến đa dạng các sản phẩm từ nấm ăn và nấm dược liệu…

Máy đóng túi nấm tự động

Kết quả nghiệm thu

Qua đánh giá, thảo luận của các thành viên Hội đồng xoay quanh những vấn đề và nội dung chính của đề tài, Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu cũng như tính cấp thiết và hiệu quả thiết thực của đề tài, bám sát nội dung và mục tiêu được phê duyệt, đồng thời góp ý nhóm nghiên cứu cần: bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả đề tài theo ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng; hoàn thiện quy trình trồng nấm các loại; quan tâm phối hợp với các địa phương trong liên kết, nhân rộng mô hình; sử dụng nguồn giống sạch cung cấp ra thị trường; nghiên cứu quy trình trồng nấm Rơm bán công nghiệp (trồng nấm Rơm trong nhà) cho năng suất và chất lượng cao; tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục khác có liên quan cũng như thực hiện đăng ký lưu giữ nhiệm vụ KH&CN tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long ...

Kết quả đánh giá nghiệm thu, Hội đồng bỏ phiếu thống nhất nghiệm thu đề tài và xếp loại khá.

THANH SANG