Tuổi trẻ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới

Đăng bài thanhsang T6, 17/03/2017 - 03:54

Đó là chủ đề của Đại hội đoàn viên Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 (sau đây gọi là Đại hội) được tổ chức ngày 16/3/2017, đồng chí Phan Thanh Long - Phó Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN; đại diện chi uỷ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; đại diện các tổ chức đoàn thể sở và 24/26 đoàn viên được triệu tập.

Tại đây, đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2017 cũng như mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ qua đều đạt và vượt. Đặc biệt là công tác tham gia xây dựng Đảng: trong nhiệm kỳ có 10 đoàn viên ưu tú được giới thiệu (chỉ tiêu là 08), trong đó, 07 đoàn viên tham gia học lớp cảm tình Đảng và 05 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngoài ra, chi đoàn còn thực hiện hiệu quả công tác chăm lo giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng, lý tưởng, đạo đức lối sống theo gương Bác Hồ vĩ đại cho đoàn viên; tích cực tham gia các chương trình hành động vì lợi ích cộng đồng, vì biển đảo quê hương…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động, chi đoàn cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: việc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ đoàn, đoàn viên; chưa tuyên dương, khen thưởng kịp thời những đoàn viên có thành tích tốt; vẫn còn một số đoàn viên thiếu mạnh dạn, tự tin trong phát biểu ý kiến xây dựng cũng như tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Đồng chí Phan Thanh Long - Phó Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Thanh Long đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của chi đoàn nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo đoàn viên Chi đoàn Sở KH&CN Vĩnh Long phải đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với công tác chuyên môn của đơn vị; nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, đạo đức cách mạng, trách nhiệm với bản thân và xã hội; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đặc biệt trong tham gia xây dựng nông thôn mới; nghiêm túc, sáng suốt, dân chủ lựa chọn những người đủ đức, đủ tài lãnh đạo chi đoàn nhiệm kỳ mới… nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần vào thành tích chung của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Long.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao nghị quyết đề ra, đồng thời tập trung, trí tuệ bầu Ban Chấp hành mới gồm 05 đồng chí năng động, sáng tạo, sôi nổi, xung kích, tình nguyện và tâm huyết với công tác đoàn. Đây là điều kiện thuận lợi để chi đoàn phát huy hết nội lực, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt công tác đoàn cũng như nhiệm vụ chuyên môn. Đại hội cũng đã bầu chọn 03 đồng chí đại diện tuổi trẻ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tham dự đại hội đoàn cấp trên (02 chính thức, 01 dự khuyết).

BCH Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 - 2019

1- Đ/c Võ Minh Trí - Bí thư

2- Đ/c Nguyễn Thuỵ Phương Chánh - Phó Bí thư

3- Đ/c Trần Thanh Thuý - Ủy viên

4- Đ/c Trương Cẩm Thuỷ - Ủy viên

5- Đ/c Đặng Nguyệt Minh - Ủy viên

THANH SANG